img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-1-2021 15:10

St. Ursula Heythuysen krijgt 2x predicaat Superschool

Heythuysen - 21 januari 2021 - Elsevier Weekblad (EW) beoordeelt sinds 2001 de prestaties van alle middelbare scholen in Nederland in het onderzoek EW Beste Scholen. EW heeft aan drie afdelingen in Limburg het predicaat superschool toegekend. SG Sint Ursula heeft het predicaat Superschool gekregen voor de schoolsoorten VMBO-Basis en -Kader. "Een resultaat waar we trots op zijn!"

img

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. Naast een oordeel over de leerprestaties geeft EW achtergrondinformatie over de schoolbevolking en de identiteit en onderwijsvisie van de school.

Voor wie?

EW Beste scholen is in de eerste plaats bedoeld voor ouders en leerlingen van groep 8 die een passende middelbare school zoeken. En verder voor ieder ander die geïnteresseerd is in de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs.

EW vergelijkt scholen waarvoor resultaten bekend zijn bij de Inspectie van het Onderwijs. Alleen scholen met havo, vwo of vmbo-gt, vmbo-b en vmbo-k zijn vergeleken.

Beoordeling

Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen? Elke school is beoordeeld volgens vier criteria:

(1) de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool

(2) de onderwijssnelheid in de onderbouw

(3) het bovenbouwsucces

(4) het examencijfer

Op de vier criteria kunnen scholen drie scores halen: bij de beste 15 procent (‘super’), bij de middelste 70 procent (‘voldoende’) en bij de zwakste 15 procent (‘onvoldoende’).

EW kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria. Die beoordeling berust op een vergelijking van prestaties voor de periode 2017-2020. De Inspectie heeft dit jaar voor het eerste vaste normen gesteld, waarlangs ze de komende jaren de onderwijsresultaten wil gaan vergelijken door de tijd heen.

Foto DeltaLimburg.nl

Wellicht interessant