img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-3-2021 19:46

Resultaten enquête 'Maasgouw op weg naar aardgasvrij' bekend

Maasgouw - Coöperatie Duurzaam Maasgouw (CDM) heeft begin dit jaar een enquête gehouden 'Aardgas-vrij of aardgas-arm wonen in Maasgouw?' Deze vragenlijst kon anoniem worden ingevuld, mocht men dat willen. De resultaten zijn inmiddels bekend. Op de website van CDM staan de uitkomsten van deze enquête per vraag gepubliceerd. 

Deelnemers aan de enquête konden met hun e-mailadres aangeven of zij geïnformeerd willen worden over vervolgacties, bijeenkomsten en dergelijke en over de oplossingen en acties die de gemeente Maasgouw voorziet om in 2030 en uiteindelijk in 2050 de CO2-uitstoot door verwarming van onze woningen sterk terug te brengen.

Op de website van CDM staan de uitkomsten van deze enquête per vraag gepubliceerd. Het zijn op papier 40 pagina's, die zich op de website met 14 kliks goed laten lezen. Diegenen die het hele rapport elektronisch in een pdf-versie willen ontvangen, kunnen deze per e-mail aanvragen via info@duurzaammaasgouw.nl

Het vervolg

De respondenten hebben veel vragen gesteld, die de Coöperatie graag op haar website wil gaan beantwoorden. Daarvoor zijn enkele gegevens nodig, die de gemeente Maasgouw moet verstrekken. De gemeente heeft wat meer tijd nodig om vast te stellen welke principiële oplossingstrajecten ze wil volgen en welke rol of taken de gemeente in dit proces wil nemen. Uiterlijk november - december moet de Raad een besluit nemen op concrete voorstellen hiertoe.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw wil de komende weken haar ideeën over een praktische aanpak uiteenzetten. Dit is ook ingegeven door de reacties zoals aangeven in de enquête. Die geeft duidelijke aanknopingspunten aan welke informatie behoefte bestaat in Maasgouw.

Webinar/Seminar

Zodra een specifiek informatiepakket voldoende is afgerond, worden belangstellenden uitgenodigd voor een on-line webinar of seminar.

Lidmaatschap 

Wilt u voor € 10 per jaar lid worden van Coöperatie Duurzaam Maasgouw, dan kunt u zich hier aanmelden.

 


 

Wellicht interessant