img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-1-2021 03:02

Vragenlijst Coöperatie Duurzaam Maasgouw - Maasgouw op weg naar aardgasvrij

Maasgouw - 2 januari 2021 - Voor eind 2021 is elke gemeente verplicht de lokale Transitievisie Warmte vast te stellen. In 2050 moet elke gemeente aardgasvrij zijn en al over 9 jaar (2030) moet 20% van het woningbestand aardgasvrij zijn. Veel woningeigenaren zijn zich daarvan niet bewust. Coöperatie Duurzaam Maasgouw wil met een vragenlijst - afgestemd met de gemeente - inwoners bewust maken van de keuzes die Maasgouw dit jaar moet maken.

img

Over de vragenlijst 

Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft het initiatief genomen om met een vragenlijst inwoners bewust te maken van de keuzes die de gemeente Maasgouw dit jaar moet maken, maar vooral ook om te inventariseren wat de kennis en betrokkenheid met de Energietransitie is, welke maatregelen inwoners eventuuel zelf al hebben genomen, hun zorgen, hun prioriteitenvoorkeur in de praktische aanpak en hun wensen ten aanzien van de besluitvorming.

Wil je de vragenlijst invullen? Dat kan hier.  

Doel van de vragenlijst

Coöperatie Duurzaam Maasgouw wil inventariseren hoe de mensen (doelgroep inwoners van Maasgouw) reageren op "van het gas af". De vragenlijst is afgestemd met de gemeente en zal gepresenteerd worden in een themasessie die gepland staat voor raadsleden en ambtenaren.

Deze anonieme enquête heeft ook ten doel inwoners en raadsleden bewust te maken van de praktische consequenties die de Transitievisie Warmte heeft.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw over de Transitievisie Warmte in Maasgouw

Naar de raadsleden en wethouders van de gemeente Maasgouw hebben we onze zorg uitgedrukt dat er nog weinig (althans zichtbaar voor ons en inwoners) gebeurt aan communicatie en voorbereiding van de besluitvorming die zoals gezegd voor eind 2021 afgerond moet zijn: de vaststelling van de gemeentelijke invulling van het Transitieplan Warmte, met het WAAR, HOE en WANNEER nog vóór 2030 in Maasgouw woningen, wijken aardgasvrij gemaakt worden.

Deze lokale Transitievisie Warmte moet naar model van de Rijksoverheid cijfermatig onderbouwd en verantwoord worden. De vaststelling van de plannen vereist enerzijds goede voorlichting, communicatie en afstemming met de woningeigenaren, maar voorafgaand ook afstemming van de planning base met bijvoorbeeld het netwerkbedrijf Enexis.  

Naar onze inzichten is praktisch gezien te verwachten dat de eerste 10 jaar alleen de individuele warmtepomp het alternatief voor aardgas zal zijn. Hetgeen betekent dat Enexis veel meer vermogen moet kunnen leveren in de genoemde wijken. Dat wederom stelt eisen (en vereist mogelijk dus investeringen) aan kabels en transformatoren (tussenstations). Daarmee is de planning voor de praktijkuitvoering tot 2030 geen lange termijnplanning voor woningeigenaren die het zal betreffen en voor de andere stakeholders.

Meer informatie

Op de website van Coöperatie Duurzaam Maasgouw is hierover veel informatie te vinden.  

Stockfoto/DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant