img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-4-2021 01:20

Flinke toename aantal dassenburchten in Maasgouw

Maasgouw - 30 april 2021 - In opdracht van de gemeente Maasgouw heeft IKL eind januari, begin februari onderzoek uitgevoerd naar dassenburchten in de gemeente. Er zijn 38 locaties gevonden met dassenactiviteiten en op dit moment zijn er 13 belopen burchten in Maasgouw. Dit is een forse toename van het aantal bewoonde burchten. Dit is gebeurd in de periode 1990 tot 2020, voor 1990 waren er nauwelijks tot geen dassenburchten bekend in de gemeente.

img

Het veldwerk heeft plaatsgevonden eind januari, begin februari. Helaas kon dit niet samen met vrijwilligers gedaan worden, maar veel informatie is wel aangedragen door vrijwilligers uit de verschillende woonkernen van de gemeente Maasgouw.

Vóór 1990 waren er nauwelijks tot geen dassenburchten bekend in de gemeente Maasgouw. Door gebruik te maken van verschillende bronnen en door ook de verkeersslachtoffers in beeld te brengen, werden er verschillende gebieden vastgesteld waar gezocht kon worden naar burchten.

Er zijn 38 locaties gevonden met dassenactiviteiten. Op dit moment zijn er 13 belopen burchten in de gemeente Maasgouw.

Er is dus in de gemeente Maasgouw een flinke toename van het aantal bewoonde dassenburchten. Wanneer dit precies is gebeurd kan niet gezegd worden, maar heeft zich afgespeeld in de periode 1990 tot 2020.

Of alle burchten ook een kraamburcht (daar waar jongen worden geboren) zijn valt niet te zeggen. Gezien sommige vrij dicht bij elkaar liggen zal dit ook niet het geval zijn. Toch geldt elke burcht is belangrijk voor de das.

Tags
Wellicht interessant