img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-6-2021 06:40

Informatiebijeenkomst 'Komt er een dorpsgaard in Heel?'

Heel - 14 juni 2021 - Dorpsgaarden zijn plukweiden van fruitbomen en –struiken die door inwoners beheerd worden. Het zijn ontmoetingsplekken voor mens én dier. Werkgroep Hieël Hael heeft het initiatief genomen een dorpsgaard te creëren op de hoek Dorpstraat/Catualiumplein. Hier is ruimte voor een groene oase in een verder behoorlijk versteende omgeving. Op donderdag 17 juni is er een bijeenkomst om de animo te peilen. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom! 

img

Doel bijeenkomst

Op donderdag 17 juni organiseert de Werkgroep Hieël Hael samen met de gemeente Maasgouw en het IKL een bijeenkomst met als doel de wensen voor deze plek te inventariseren. Ook wordt er bekeken of er voldoende draagvlak is om samen met inwoners van Heel de schouders onder deze dorpsgaard te zetten.

Praktische informatie

wanneer - donderdag 17 juni, aanvang 19.00 uur

waar - CC Don Bosco in Heel

aanmelden - s.v.p. vooraf aanmelden per e-mail via j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl.

voor wie - alle belangstellenden, ook niet direct aanwonenden, zijn welkom. Iedereen dient wel rekening te houden met de coronamaatregelen.  

Stockfoto/bron gemeente Maasgouw

150621/HvL

 

Tags
Wellicht interessant