img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

6-2-2019 12:15

Basisschool Lataste kampt met ruimtegebrek

Horn - Basisschool Lataste, voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (ZMOLK), heeft gebrek aan ruimte. De school is gebouwd voor 9 groepen leerlingen. In 2008 is de school uitgebreid met 1 (tijdelijk) lokaal in de vorm van een losse unit voor de duur van aanvankelijk 5 jaar en deze is nu aan vervanging toe. Op dit moment worden 12 groepen met 12 leerlingen per groep, structureel gehuisvest. Alle ruimten, inclusief speellokaal en aula, worden op dit moment gebruikt als leslokaal. Extra ruimte is dan ook noodzakelijk. Om dit op te lossen zijn er meerdere alternatieven mogelijk. Tot het moment dat er een passende oplossing gevonden is, vindt er tijdelijke huisvesting plaats bij Stichting Rubicon, die naast Lataste gevestigd is. 
 

Het schoolbestuur zelf geeft aan dat ze de voorkeur heeft om het in 2008 geplaatste tijdelijke klaslokaal weg te halen en te vervangen door drie nieuwe tijdelijke leslokalen en bijbehorende berg-en toiletruimte. Een andere oplossing is om de bestaande unit tijdelijk te handhaven en er twee andere units bij te plaatsen. Als derde optie ziet het schoolbestuur het huren van tijdelijke huisvesting. Het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van Lataste naar een andere locatie heeft niet de voorkeur, omdat samenwerkingsverbanden in de hulpverlening nu dichtbij elkaar liggen.

In Leudal staan verschillende schoolgebouwen geheel of gedeeltelijk leeg. De keuze om zomaar over te gaan tot vervanging en/of uitbreiding van tijdelijke huisvesting bij Lataste staat hiermee in schril contrast. Daarnaast is moeilijk te voorspellen wat het leerlingenaantal in de toekomst gaat doen en wat dit vraagt van beschikbare ruimte. Tot slot staat Lataste bekend als excellente school, waardoor de school ook een regionale functie heeft.

Het College van B&W van de gemeent Leudal heeft besloten om een onderzoek in te stellen naar de inpassingsmogelijkheden in bestaande ruimte. Dit besluit haakt in op de in november 2018 door de gemeenteraad opgenomen visie rondom onderwijs, om de ontwikkeling van jeugdigen door middel van onderwijs te garanderen.Dit onderzoek gaat de gemeente samen met de Stichting Aloysius op korte termijn uitvoeren. 

Foto: Leon van Lier

Wellicht interessant