img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-6-2021 05:57

Bisschop Harrie Smeets ontslagen uit ziekenhuis

Roermond - 11 juni 2021 - Bisschop Harrie Smeets van Roermond is vandaag ontslagen uit het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Hij werd daar precies twee weken geleden opgenomen vanwege een licht herseninfarct. Mgr. Smeets maakt het op dit moment naar omstandigheden goed, maar omwille van een voorspoedig herstel is het van belang dat hij enige tijd volledige rust in acht neemt. Vicaris-generaal Mgr. René Maessen neemt de komende drie maanden het bestuur van het bisdom waar.

img

De bisschop zal de komende maanden op advies van zijn arts zijn werkzaamheden sterk beperken. Hij heeft daarom besloten om de uitoefening van het bestuur van het bisdom met alle daaraan noodzakelijk verbonden rechten en plichten gedurende drie maanden te laten waarnemen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen. Deze waarnemingsperiode kan korter worden als het herstel dat toestaat of na drie maanden worden verlengd, indien de omstandigheden dit nodig maken.
 
Gedurende de periode van herstel zal de bisschop zich terugtrekken in een kloostergemeenschap in Limburg. Ook zal de komende maanden nog nader onderzoek plaatsvinden. Mgr. Smeets dankt iedereen van harte die afgelopen weken voor hem gebeden heeft of op andere wijze een blijk van medeleven heeft gegeven. Ook spreekt de bisschop zijn dank uit voor het medisch en verzorgend personeel in het Roermondse ziekenhuis. Hij hoopt binnen enkele maanden zijn werkzaamheden weer te kunnen oppakken. 

Foto Bisdom Roermond (bisschop Harrie Smeets vanmiddag na zijn ontslag uit het ziekenhuis)

110621/HvL

Tags
Wellicht interessant