img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-7-2021 15:39

Bisschop Harrie Smeets zeer ernstig ziek

Roermond - 2 juli 2021 - Het gaat niet goed met de gezondheidssituatie van bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten, die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen, die nader onderzoek nodig maakten. Hieruit is gebleken dat de bisschop een hersentumor heeft.  

img

Hersentumor

Uit het onderzoek, dat plaatsvond in het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+, is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets, voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht, het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput.

De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten.

Hij vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.

Langdurige vervanging

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

Foto Leon van Lier
020721/HvL

Wellicht interessant