img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-11-2021 03:45

Gemeentesecretaris José van Aaken verlaat gemeente Roermond

Roermond - 3 november 2021 - Het college van B&W van de gemeente Roermond heeft besloten afscheid te nemen van gemeentesecretaris José van Aaken. De gemeente Roermond gaat nu met spoed op zoek naar een interim gemeentesecretaris om de doorontwikkeling van de organisatie te borgen. José van Aaken is sinds 1 september 2020 gemeentesecretaris van de gemeente Roermond en is sindsdien eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. 

img

Burgemeester Rianne Donders: “Er lag en ligt een gigantische veranderopgave voor onze ambtelijke organisatie. We willen ontwikkelen naar een organisatie die flexibel is en in kan spelen op veranderingen, die luistert naar wat inwoners belangrijk vinden en die dienstverlenend en faciliterend is aan de samenleving. We hebben daarin grote stappen gezet samen met José. De organisatieontwikkeling komt nu in een nieuwe fase. Daarbij hebben we geconcludeerd dat er een verschil van inzicht is ontstaan over de koers en de wijze waarop we deze willen vormgeven. Wij bedanken José voor haar inzet en grote betrokkenheid bij onze organisatie en stad."

Foto's DeltaLimburg.nl/gemeente Roermond
031121/HvL

Wellicht interessant