img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-11-2021 15:10

Persoonlijke boodschap van bisschop Harrie Smeets

Roermond - 19 november 2021 - Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor wordt afgeremd. De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed. Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven.  

img

Het is traditie dat de bisschop elk jaar een Adventsboodschap schrijft. Dit jaar heeft Mgr. Smeets ervoor gekozen om de brief een week eerder te publiceren bij gelegenheid van de laatste zondag van het liturgisch jaar, wanneer de Kerk het feest van Christus Koning viert. In de brief noemt de bisschop zijn persoonlijke situatie niet, maar indirect refereert hij daar wel aan als hij schrijft dat het koningschap van Christus “ons leven ten goede kan keren, maar ons ook zwaar kan vallen”.

Volgens Mgr. Smeets keren nogal wat mensen zich bij persoonlijke tegenslagen van God af. “Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Geen Christus Koning meer, maar zelf koning.”

Volgens de bisschop willen velen zelf over alles beslissen, tot het einde van het leven toe. Mgr. Smeets betreurt dat, omdat het koninkrijk van God volgens hem innerlijk aanwezig is en daardoor voor iedereen binnen handbereik, ongeacht ieders persoonlijke situatie. “Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus’ koninkrijk.”  

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. 

Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.

Via deze link is de hele brief van de bisschop te downloaden.

Foto Bisdom Roermond/John Peters 
191121/HvL
 

Wellicht interessant