img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-12-2021 16:20

Maatregelen gemeente Leudal bij toekomstig hoogwater

Leudal - 22 december 2021 - Naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021 heeft de gemeente Leudal besloten welke tijdelijke voorzieningen zij treft in de strijd tegen hoogwater bij een eventuele toekomstige crisissituatie. Om de inwoners/woningen aan de rand van het retentiebekken Haelen/Horn tegen waterschade te beschermen zal een nooddijk van zand afgedekt met plastic worden aangelegd. Een daadwerkelijke bescherming door Rijkswaterstaat duurt nog zeker 10 jaar, vandaar nu dit besluit.

img

In Horn/Haelen is in het bestaande winterbed van de maas een retentiebekken in het bestaande winterbed gerealiseerd. De daadwerkelijke bescherming van de woningen aan de rand van het retentiebekken laat langer op zich wachten dan voorzien. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de ophoging van de instroomvoorziening nog zeker 10 jaar op zich laat wachten. Reden hiervan is dat met name benedenstroomse maatregelen meer tijd vergen.

Wat doet de gemeente Leudal

Gezien de aangegeven duur door Rijkswaterstaat heeft de gemeente gezocht naar een tijdelijke voorziening. Uit dat onderzoek bleek dat steeds hogere waterstanden mogelijk worden geacht. Het is daarom lastig een goede noodvoorziening aan te leggen. De gemeente Leudal kiest voor de aanleg van een (nood)dijk van zand en plastic.

Geen garantie

Wethouder Robert Martens: “Als gemeente hebben we geen verplichting, maar we vinden toch dat we moeten proberen iets te doen voor onze inwoners. Hiermee kunnen we niet garanderen dat inwoners geen natte voeten krijgen, maar we proberen dit met de aanleg van deze (nood)voorziening wel te voorkomen.”

Hoogwaterplan

Het aanbrengen van deze nooddijk wordt opgenomen in het gemeentelijk hoogwaterplan. Daarbij worden ook alle hiermee samenhangende werkzaamheden aan bereikbaarheid, riooltechnische aanpassingen, aanvullende voorzieningen en eventuele evacuatie meegenomen.

Foto DeltaLimburg.nl (hoogwater bij Horn juli 2021)
221221/HvL

Wellicht interessant