img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-2-2023 15:15

Informatiebijeenkomst hoogwaterproblematiek voor inwoners Horn en Haelen GEANNULEERD

Heythuysen - UPDATE  27 februari 2023 - De bijeenkomst, die stond gepland op dinsdagavond 28 februari, gaat NIET door, zo meldt Gemeente Leudal. Inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld, worden hierover persoonlijk geïnformeerd door de gemeente. Een reden waarom de bijeenkomst wordt geannuleerd wordt niet gegeven. 

img

Heythuysen - 23 februari 2023 - Rijkswaterstaat en de gemeente Leudal nodigen alle inwoners van Horn en Haelen uit om aanwezig te zijn tijdens de informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom de hoogwaterproblematiek op dinsdagavond 28 februari. Ook inwoners uit andere kernen van Leudal zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. Aanmelden kan tot en met 27 februari, zie hieronder.

Vorig jaar heeft de gemeente een aantal keer gesproken met de inwoners van Horn en Haelen  over de hoogwaterproblematiek te Horn, eventueel  te nemen tijdelijke maatregelen ter bescherming tegen het hoogwater en de planning van de verhoging van de inlaat in de dam Lateraal kanaal te Horn.

Rijkswaterstaat heeft toen en in gesprekken die de gemeente  bestuurlijk heeft gevoerd aangegeven nog eens serieus naar de planning te kijken. Op dinsdag 28 februari is Rijkswaterstaat bereid om toe te lichten welke oorzaken er toe hebben geleid, dat de inlaat in de dam Lateraal kanaal op dit moment nog niet de beoogde hoogte heeft gekregen. Vanzelfsprekend komt ook het onderzoek aan de orde dat door RWS is uitgevoerd naar de werking van het retentiebekken. Aansluitend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 februari om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Heythuysen.  

Aanmelden

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u zicht tot en met 27 februari aanmelden door een mail te sturen naar info@leudal.nl onder vermelding van 'bijeenkomst hoogwater 28 februari'.

Vragen

Vragen mag u onder vermelding van 'bijeenkomst hoogwater 28 februari' sturen naar info@leudal.nl.

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio.

Foto DeltaLimburg.nl (zomer 2021)
230223/HvL

 

Wellicht interessant