img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-1-2022 12:55

D66 Maasgouw wil gekozen burgemeester

Maasgouw - 3 januari 2022 - In Maasgouw ontstaat een burgemeestersvacature nu burgemeester Strous heeft aangegeven zijn ambtstermijn niet te willen verlengen. Met ingang van 8 februari wordt hij waarnemend burgemeester tot aan de komst van een nieuwe burgemeester. D66 Maasgouw roept de gemeenteraad op om in de procedure naar een nieuwe burgemeester de inwoners meer zeggenschap te geven. "Een gekozen burgemeester kan beduidend bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie."

img

D66 wil vernieuwing aanbrengen in de lokale democratie. Meer invloed voor inwoners, ook bij de benoeming van een nieuwe burgemeester, is hier onderdeel van.

"Burgemeester Strous heeft uitstekend werk verricht in Maasgouw. Het is goed dat zijn ambtstermijn wordt verlengd tot medio 2023. Niet alleen omdat zo het nieuwe college en de nieuwe raad goed kunnen worden ingewerkt, maar ook omdat zo de eventuele verkiezing van een nieuwe burgemeester niet samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een mooie gelegenheid om vernieuwing aan te brengen in het lokale bestuur."

Meer weten?

De achtergronden om te komen tot deze oproep zijn hier te vinden. "Naar onze overtuiging heeft de gemeenteraad van Maasgouw nu de gouden kans te kiezen voor meer lokale democratie en een transparant bestuur."

Foto DeltaLimburg.nl
030122/HvL

Wellicht interessant