img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-4-2022 17:26

Advies D66 Maasgouw voor coalitieakkoord in Maasgouw

Maasgouw - 9 april 2022 - Op 8 april heeft Lokaal Belang zijn advies voor de formatiefase in Maasgouw naar buiten gebracht. D66 Maasgouw heeft hiervan kennis genomen en wil de formerende partijen Lokaal Belang, VVD en CDA in lijn met de oproep uit het advies een aantal punten meegeven voor een op te stellen coalitieakkoord. D66 Maasgouw adviseert formerende partijen te werken aan een coalitieakkoord waar ambitie uit spreekt en inwoners perspectief biedt.

img

Fractievoorzitter D66 Caroline van Velzen: "In het advies van Lokaal Belang is te lezen dat de drie formerende partijen onwenselijke en onhaalbare zaken zien in ons verkiezingsprogramma. Toen bekroop ons het gevoel dat we een zeer behoudende vier jaar tegemoet gaan, terwijl er aan alle kanten moet worden doorgepakt. Uit navraag bij de informateur bleek het echter te gaan over de stimulerende en faciliterende rol die D66 ziet weggelegd voor de gemeente bij het creëren van meer zeggenschap voor de dorpskernen middels een eigen dorpsraad en de haalbaarheid van een op te richten Klimaatschool. De Klimaatschool hoefde voor ons niet persé in het coalitieakkoord, omdat we daarvoor partijen bij elkaar willen brengen die dit samen met ons gaan realiseren. Wij zijn daar reeds mee gestart en roepen bedrijven/instellingen op zich bij ons te melden als zij hier belangstelling voor hebben. Uiteraard hopen wij op de benodigde medewerking vanuit de gemeente op het moment dat deze gevraagd wordt. Wij zullen daar dan constructieve voorstellen voor doen. Naast de Klimaatschool willen wij inzetten op gelijke kansen, armoedebestrijding en meer innovatieve projecten op gebied van energie en woningbouw. (Met de nadruk op betaalbare woningen voor starters en ouderen, want daar is afgelopen jaren nauwelijks iets voor gedaan). Alle scholen een gezonde school en de actieve aanpak van laaggeletterdheid. En een proef met een vorm van basisinkomen. Allemaal zaken die naadloos aansluiten bij de intenties van de Investeringsagenda Midden-Limburg en de Global Goals van de gemeente Maasgouw. Zaken waarmee we Maasgouw meer op de kaart willen zetten en zo meer perspectief willen bieden aan inwoners en ondernemers.”

Afsluitend hoopt de D66 op een constructieve samenwerking en een coalitieakkoord met ambitie waarin niet alles is dichtgetimmerd met punten die al zijn of worden uitgevoerd.

"Wij danken Sjors Blomen en Johan Lalieu van Lokaal Belang voor de twee gevoerde gesprekken en wensen de formerende partijen Lokaal Belang, VVD en CDA veel wijsheid en voorspoed tijdens de formatiegesprekken."

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
090422/HvL

Wellicht interessant