img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-4-2022 14:31

Maasgouw vormt opnieuw coalitie Lokaal Belang, CDA, VVD

Maasgouw - 8 april 2022 - Informateur Johan Lalieu heeft de informatiefase in de gemeente Maasgouw afgerond en daarbij het voorstel gedaan om in de bestuursperiode 2022-2026 een coalitie te gaan vormen van Lokaal Belang, CDA en VVD. Deze partijen willen de koers gaan voortzetten die ze vanaf 2018 gezamenlijk hebben ingezet en hebben daarvoor bij de gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen gekregen van 4 van de 6 kiezers (67 % van de stemmen).

img

Gezamenlijk hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad van Maasgouw. De raadsfracties van Lokaal Belang, CDA en VVD hebben met het voorstel van de informateur ingestemd en de vertegenwoordigers van deze partijen gaan nu samen een concept voor het Coalitieakkoord 2022-2026 en de portefeuilleverdeling opstellen. 

Verkiezingsuitslag: winst en verlies

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 laat in Maasgouw zien dan drie partijen in 2022 stemmenwinst boeken ten opzichte van 2018: Lokaal Belang plus 1,5 %, VVD plus 3,3 % en D66 (als nieuwe partij) plus 6,3 %.
 
De andere drie partijen leiden in 2022 stemmenverlies ten opzichte van 2018: CDA min 8,2 %, NLM min 1.4 % en fusiepartij LVM verliest 1,4 % ten opzichte van het aantal stemmen dat LVM en PWM-50PLUS in 2018 samen hadden.

Voortzetting, wijziging of vernieuwing van de koers?

Door informateur Johan Lalieu en de lijsttrekker van Lokaal Belang (als grootste partij) zijn in twee rondes aparte gesprekken gevoerd met LVM, CDA, VVD, NLM en D66. Daarbij is gesproken over de verkiezingsuitslag, de coalitievorming, de koers die de partijen in de komende vier jaar willen gaan volgen en de speerpunten die iedere partij graag gerealiseerd wil zien.
 
In de verkiezingsprogramma's zijn verschillen van opvatting te zien tussen Lokaal Belang, CDA, VVD, NLM, LVM en D66 over de koers die de gemeente in de komende jaren moet gaan varen. Dat is ook gebleken in de gesprekken die de informateur met deze partijen heeft gevoerd.
 
De coalitiepartijen Lokaal Belang, CDA en VVD willen de koers die in de afgelopen jaren is ingezet graag voortzetten en op onderdelen verder gaan intensiveren. Samen hebben deze partijen bij de verkiezingen de steun van 4 op de 6 kiezers gekregen.
 
De fusiepartij LVM heeft gepleit voor het wijzigen van de koers ("Het roer moet om") en wil voor enkele onderwerpen een verandering van het ingezette beleid. De LVM heeft hiervoor bij de verkiezingen de steun van 1 op de 6 kiezers gekregen.
 
De partijen NLM en D66 pleitten voor een progressieve koers met vernieuwingen die op onderdelen nog een stap verder gaan dan de intensivering van beleid die de coalitiepartijen willen doorvoeren. Samen hebben NLM en D66 bij de verkiezingen de steun van (bijna) 1 op de 6 kiezers gekregen.

Voorstel van de informateur

De informateur komt tot de conclusie dat Lokaal Belang, CDA en VVD het meeste op "één lijn zitten" over de koers die de gemeente in de komende jaren moet gaan varen. Op basis daarvan komt de informateur met het voorstel dat deze partijen de coalitie voor de periode 2022-2026 gaan vormen. Voortzetting van de ingezette koers heeft steun van 67 % van de kiezers. Lokaal Belang, CDA en VVD hebben samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad (14 van de 19 raadszetels).

Advies van de informateur ten aanzien van LVM, NLM en D66

Door de informateur zijn met LVM (drie raadszetels) constructieve gesprekken gevoerd over de wijziging van koers die LVM voor ogen heeft. Daarbij is gebleken dat er op bepaalde punten nog verschillen van opvatting blijven bestaan tussen enerzijds Lokaal Belang, CDA en VVD en anderzijds LVM, maar dat
er ook bepaalde punten zijn waar deze partijen hetzelfde over denken. De informateur adviseert dan
ook aan de beoogde coalitiepartijen om in de komende tijd de samenwerking te blijven zoeken met
LVM  om te komen tot een breed gedragen beleid.
 
Door de informateur zijn met NLM en D66 (ieder één raadszetel) constructieve gesprekken gevoerd. Geconstateerd is dat bepaalde speerpunten van NLM en D66 aansluiten bij de koers die Lokaal Belang, CDA en VVD voor ogen hebben. Daarom is de verwachting dat NLM en/of D66 zich al op onderdelen gaan herkennen in de beleidskoers die in het coalitieakkoord beschreven gaat worden, bijvoorbeeld voor wat betreft duurzaamheid. Maar er is door de informateur ook geconstateerd dat bepaalde vernieuwingen die NLM en D66 willen realiseren door Lokaal Belang, CDA en VVD als niet haalbaar of niet wenselijk worden beschouwd. De informateur adviseert aan de beoogde coalitiepartijen om in de komende tijd de samenwerking te blijven zoeken met NLM en D66 om te komen tot een breed gedragen beleid.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
080422/HvL

Wellicht interessant