img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-11-2021 10:35

CDA Maasgouw voert campagne zonder driehoeksborden

Maasgouw - 8 november 2021 - CDA Maasgouw heeft besloten om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 geen driehoeksborden meer te plaatsen, alleen de gemeentelijke borden en de "wei-borden". De voornaamste reden is de enorme wildgroei aan deze borden, wat leidt tot verkeersonveilige situaties. Het CDA wil graag dat er enkele gemeentelijke borden bijkomen, zodat partijen gezamenlijk hun campagne kunnen voeren en heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de griffie en de burgemeester van Maasgouw.

img

Tim Snijckers, lijsttrekker voor het CDA: "Partijen, inclusief het CDA zelf, worden steeds vindingrijker waar ze geplaatst konden worden. Op rotondes, afritten van de A2 en ga zo maar door. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties en dat mag nooit de bedoeling zijn van deze campagnes. In eerdere campagnes was er bij de partijen onderling ook de afspraak om geen borden te plaatsen bij lantaarnpalen waar al verkeersborden aan gemonteerd waren. Deze afspraak werd steeds meer geschonden, ook door ons, en ook dit levert een verkeersonveilige situatie op."
 
Daarnaast heerste er tijdens de laatste verkiezingen het gevoel bij vele verenigingen dat zij minder mogelijkheden hebben voor dergelijke reclames als zij evenementen organiseren. Volgens het CDA zijn de borden altijd conform de regels geplaatst, maar ze snappen de ergernis van het lokale verenigingsleven.
 
“Bij de vorige verkiezingen was er een enorme toename van borden. Conform onze regels mochten we eigenlijk als politieke partijen overal borden plaatsen. Verenigingen moeten, om hun activiteiten te promoten, zich beperken tot een bepaald aantal locaties per kern. Deze ongelijkheid kunnen we niet uitleggen. Daar zien wij als CDA betere mogelijkheden voor. Dat de campagne gevoerd kan worden, maar dat verenigingen ook hun promotie-activiteiten kunnen uitvoeren.”
 
Het CDA ziet liever dat er enkele gemeentelijke borden bijkomen, zodat partijen gezamenlijk hun campagne kunnen voeren. Het CDA heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de griffie en de burgemeester van de gemeente Maasgouw om deze oproep te delen met de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

"De inwoners krijgen nog voldoende flyers en raamposters te zien, dus doe dit dan gezamenlijk, anders gezegd: Samen maken we Maasgouw."

Foto CDA Maasgouw (Tim Snijckers)
081121/HvL

Wellicht interessant