img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-5-2022 16:30

Coalitieakkoord 2022-2026 gemeente Maasgouw ondertekend

Maasbracht - 12 mei 2022 - Op donderdag 12 mei is het nieuwe coalitieakkoord Lokaal Belang, CDA en VVD  voor de coalitieperiode 2022-2026 van de gemeente Maasgouw ondertekend. De gemeente Maasgouw werkt aan veel maatschappelijke opgaven. Het strategisch motto blijft: Samen maken we Maasgouw!  DeltaLimburg.nl sprak hierover met Johan Lalieu en Sjors Blomen, Carla Peters en Tim Snijckers.

De maatschappelijke opgaven wil de gemeente op een succesvolle wijze aanpakken door samen te werken met andere overheden, instellingen, bedrijven en burgers.

Sterke gemeente

Maasgouw bouwt verder aan een sterke gemeente. Daarbij moet sprake zijn van een sterke relatie tussen burger en bestuur waarbij burgers tijdig kunnen meepraten over (te nemen) besluiten van de raad en het college van B&W. De gemeente wil ook een sterke partner zijn waar anderen op kunnen bouwen, een gemeente met een adequate dienstverlening en een gemeente met een robuuste en gezonde financiële positie die de belastingen en lasten voor burgers en bedrijven op een laag niveau weet te houden.

Sociale gemeente 

Maasgouw wil werken aan een sociaal Maasgouw. Dat is een samenleving waar mensen oog en oor voor elkaar hebben, waar iedereen meetelt en waar iedereen kan meedoen. Zelfredzaamheid en hulp voor elkaar wordt gestimuleerd, maar waar en wanneer nodig biedt de gemeente steun en begeleiding. Mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund en er wordt gezorgd voor de accommodaties die nodig zijn om samen te kunnen sporten of om elkaar te ontmoeten voor sociale en culturele activiteiten.

Duurzame gemeente

Maasgouw geeft gestalte aan een duurzaam Maasgouw. Maasgouw wil de kwaliteit van de leefomgeving versterken, met bijzondere aandacht voor natuur en biodiversiteit. Er wordt gewerkt aan opgaven op het gebied van klimaat en energie, afvalinzameling en circulariteit. Er wordt stevig ingezet op woningbouw zodat er genoeg geschikte woningen zijn voor mensen die in Maasgouw willen wonen. Ook wordt samengewerkt met ondernemers aan een duurzame economische groei die zorgt voor brede welvaart.

Collegeprogramma

In dit Coalitieakkoord worden op hoofdlijnen de doelen omschreven. Om tot een planmatige uitvoering van deze doelen te kunnen komen, stelt het college van B&W een collegeprogramma vast. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van 16 mei a.s. vastgesteld. 

Foto en reportage Pieter Cornelissen|DeltaLimburg.nl
120522/HvL

Wellicht interessant