img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-5-2022 14:01

Eenmalige energietoeslag voor inwoners Leudal

Leudal - 19 mei 2022 - Inwoners van Leudal kunnen tot en met 30 november 2022 een eenmalige energietoeslag aanvragen. Deze toeslag van € 800,- is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, die een zelfstandige woonruimte bewonen. Het bedrag is enkel bedoeld om energierekeningen te betalen. Er wordt maar één toeslag per huishouden uitbetaald, omdat er per huishouden één energiecontract loopt. De energietoeslag is onbelast en heeft geen gevolgen voor eventuele andere toeslagen.

img

Voorwaarden

- U woont in Leudal (géén briefadres) en bent 21 jaar of ouder;
- U heeft een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
- U woont niet in een (zorg)instelling;
- U bent geen student jonger dan 27 jaar met recht op studiefinanciering;

Automatische betaling voor bijstandsgerechtigden

Inwoners van de gemeente Leudal die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering (IOAW-, IOAZ-, BBZ- of AIO-uitkering), periodieke bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag ontvangen én aan de voorwaarden voldoen, hebben de toeslag op 27 april 2022 al uitbetaald gekregen.

Aanvragen energietoeslag

Ontvangt u een inkomen dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? En voldoet u aan alle andere voorwaarden? 

Dan kunt u vanaf nu een digitale aanvraag indienen via de website van de gemeente Leudal. Daar vindt u ook meer informatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0475-85 90 00.  

Stockfoto
190522/HvL

Wellicht interessant