img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-12-2022 15:15

Compensatie energielasten voor gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties in Leudal

Heythuysen - 19 december 2022 - In de gemeente Leudal hebben naast particulieren ook gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties te maken met hoger uitvallende energiekosten. Om de gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties tegemoet te komen, gaat de gemeente Leudal ze over 2022 compenseren in hun energielasten. 

img

Heleen Wijers-van der Linden: “Wat de energieprijzen volgend jaar en de daarop volgende jaren gaan doen is nu nog onbekend. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen evenals de aangekondigde compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid. Voor nu gaan we gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties compenseren. Naast deze compensatie vragen we exploitanten ook om kritisch te kijken naar hun eigen verbruik en om extra maatregelen te treffen waar mogelijk is. Door deze bijdrage willen we voorkomen dat de bijdrage die gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties leveren aan de leefbaarheid van onze kernen onder druk komt te staan.”

Voorwaarden

Alle gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties worden aangeschreven per e-mail. Heeft u dit bericht niet ontvangen stuur dan een e-mail met uw gegevens naar: energiekosten@leudal.nl. De e-mails worden verstuurd in week 50. 

Stockfoto
191222/HvL

Wellicht interessant