img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-4-2023 11:04

Structurele aanpak voor gemeenschapshuizen en sport en-cultuuraccommodaties Leudal

Heythuysen - 3 april 2023 - De Gemeente Leudal komt met een structurele aanpak van de gemeenschapshuizen en sport- en cultuuraccommodaties in Leudal. De aanleiding hiertoe wordt ingegeven door COVID-19 en de mondiale energiecrisis. Door deze ontwikkelingen zijn en waren niet alleen extra financiële middelen nodig, maar komt ook de continuïteit en het voortbestaan van de gemeenschapshuizen en sport- en cultuuraccommodaties in Leudal onder druk te staan.

img

Structurele aanpak

Als vertrekpunt voor de structurele aanpak heeft de gemeente gekeken naar de functie van gemeenschapshuizen en sport- en cultuuraccommodaties. Het ontmoeten van mensen staat centraal Als uitgangspunt heeft de gemeente er dan ook voor gekozen om te praten over een ontmoetingsplek en zichzelf ten doel gesteld in iedere kern een ontmoetingsplek te faciliteren gebaseerd op lokale behoefte. Ieder dorp is tenslotte anders en dat vraagt om maatwerk.

De ontmoetingsplek moet multifunctioneel zijn en de bezettingsgraad geoptimaliseerd op basis van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Bij het faciliteren van een ontmoetingsplek kan gedacht worden aan: het faciliteren van verenigingen; het organiseren van lokale of regionale evenementen maar ook ruimte maken voor maatschappelijk belangrijke functies zoals meewerken aan bijvoorbeeld vaccinatieprogramma’s en het faciliteren van zorgcomponenten.

Onderzoek

Om te achterhalen hoe het zit met de ontmoetingsplekken in de gemeente Leudal, de bezettingsgraad van de ontmoetingsplekken en wat wenselijk en/of nodig is om tegemoet te komen aan de lokale behoefte wordt er een onderzoek opgezet om deze benodigde informatie te krijgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de situatie per ontmoetingsplek en relevante trends en ontwikkelingen. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit en duurzaamheid van de ontmoetingsplek. Uiteindelijk gaat dit inzicht geven in nieuwe algemeen geldende uitgangspunten voor de bestaande ontmoetingsplekken in de gemeente.

Communicatie

Wethouder Heleen Wijers: “Deze structurele aanpak doen we niet alleen, maar samen met onze gemeenschap. Het vraagt om goede communicatie met alle belanghebbenden. Als gemeente doen we dit dan ook stap voor stap, waarbij we iedereen mee willen nemen door ze of te informeren of actief te laten meedenken over hoe deze structurele aanpak eruit moet gaan zien. Naast algemene berichtgeving worden belanghebbenden dan ook persoonlijk geïnformeerd en/of uitgenodigd voor deelname.”

Foto Helian van Lier|DeltaLimburg.nl (gemeenschapshuis Roggel)
030423/HvL

 

Wellicht interessant