img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-3-2019 12:30

Meedenksessie en snelcursus duurzame energie Leudal

Heythuysen - De gemeente Leudal organiseert op donderdag 4 april 2019, aanvang 19 uur, een snelcursus duurzame energie gevolgd door een meedenksessie. In de visie Duurzaam Leudal 2030 is het zelf produceren van energie één van de speerpunten en dit betekent dat in de gemeente Leudal ook zon- en windenergie wordt opgewekt. Wat is voor inwoners en bedrijven belangrijk bij de locatiekeuze voor windmolens en zonneweiden? Wat vinden zij de beste locaties hiervoor? Tijdens de snelcursus wordt uitleg gegeven over duurzame energie, de energietransitie, de ontwikkeling van plannen van de gemeente en welke rol zon- en windenergie hierbij heeft.   

Het is al jaren bekend dat de voorraden opraken en dat een klimaatverandering gaande is. Dit heeft alles te maken met het intensieve gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide. In de toekomst zal minder energie worden gebruikt, maar is het ook nodig dat energie zelf op een duurzame manier wordt opgewekt.

Waar windmolens en zonneweiden komen, is nog veelal onbekend. De gemeente Leudal vindt het belangrijk met burgers in gesprek te gaan over zij belangrijk vinden bij de ontwikkeling van zon- en windenergie. Het gaat daarbij niet alleen over mogelijke overlast van het opwekken van duurzame energie, maar ook over de mogelijkheden om hiervan mee te profiteren.  

Locatie: De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen

Datum en tijd: donderdag 4 april 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur

Voor wie: Alle inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Leudal kunnen deelnemen en meedenken. 

Aanmelden kan via deze link 

NB: Verhinderd op 4 april 2019 maar wel op de hoogte blijven? Aanmelden via deze link
 

Wellicht interessant