img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-10-2022 14:10

Update gezondheid bisschop Harrie Smeets

Roermond - 14 oktober 2022 - Medewerkers van het bisdom krijgen regelmatig de vraag hoe het nu staat met de gezondheid van bisschop Harrie Smeets. De actuele stand van zaken is dat zijn situatie constant is. De hersentumor is de afgelopen maanden niet verder gegroeid. In de zomer is de bisschop begonnen aan een nieuwe reeks van zes chemokuren. Inmiddels is hij aan de derde kuur van deze reeks bezig.

img

Mgr. Smeets merkt wel dat zijn conditie achteruitgaat. Hij moet daarom veel rusten en kan maar beperkt bezoek ontvangen. Desondanks is hij van plan om – als de omstandigheden het toelagen – begin november deel te nemen aan het ad liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. Hij zal daar zeker niet het hele programma volgen, maar wel aansluiten bij enkele belangrijke onderdelen, waaronder de ontvangst bij paus Franciscus.

De bisschop dankt iedereen voor gebeden en goede wensen en vraagt uitdrukkelijk om alle andere zieken in het gebed in te sluiten.

Foto Bisdom Roermond/achtergrondfoto Leon van Lier|DeltaLimburg 
141022/HvL

Wellicht interessant