img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-11-2022 16:05

Onno Hoes waarnemend burgemeester van Roermond

Roermond - 5 november 2022 - Gouverneur Emile Roemer heeft de heer Onno Hoes vandaag aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Roermond. De heer Hoes heeft vanochtend met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Roermond kennisgemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. Aansluitend heeft hij de leden van het college ontmoet. Hij begint formeel in Roermond op dinsdag 15 november. 

img

Wethouder Dirk Franssen namens het college van B&W: “Wij zijn verheugd met de benoeming van Onno Hoes als waarnemend burgemeester van Roermond en heten hem van harte welkom in ‘ós sjoon Remunj’. De heer Hoes heeft een zeer gerespecteerde staat van dienst. Daarmee brengt hij veel bestuurlijke ervaring mee naar onze stad. Samen met de waarnemend burgemeester willen we ambitieus, daadkrachtig en bovenal verbindend doorpakken op de uitvoering van het coalitieakkoord; onze belofte aan de hele samenleving van Roermond. Wij realiseren ons terdege dat dit alleen kan vanuit een constructieve samenwerking tussen de organisatie, burgemeester en wethouders en alle politieke partijen in de Roermondse gemeenteraad. Alleen met vertrouwen en respect kunnen wij écht vooruit kijken en, in het belang van onze inwoners, het roerige verleden voor eens en voor altijd achter ons laten. Wij geloven in de verbindende rol die Onno Hoes hierbij kan spelen.”

Foto Leon van Lier/inzetfoto gemeente Roermond
051122/HvL

Wellicht interessant