img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-3-2023 10:30

Gratis rondleiding d'n Aje Kirkhoaf in Roermond

Roermond - 8 maart 2023 - Op zondag 19 maart organiseeret Stichting Oude Kerkhof de eerste gratis rondleiding in 2023 over de uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt. Deze begraafplaats is niet alleen bijzonder vanwege haar ouderdom. Vrijwel nergens in Nederland is de scheiding tussen het katholieke gedeelte, het protestantse gedeelte en de twee joodse gedeelten zo nadrukkelijk zichtbaar als op ‘Den Aje Kirkhaof’.

img

Unieke begraafplaats

Is de begraafplaats al bijzonder vanwege haar ouderdom, zij is dat nog veel meer vanwege haar uiterlijk. Vrijwel nergens in Nederland is de scheiding tussen het katholieke gedeelte, het protestantse gedeelte en de twee joodse gedeelten zo nadrukkelijk zichtbaar als op ‘Den Aje Kirkhaof’. Hoge muren scheiden de graven van de verschillende kerkgenootschappen. Ook bevindt zich op de begraafplaats nog een zogenaamd ‘verlaore kirkhaof’, een stukje ongewijde aarde waar tot ver in de vorige eeuw mensen begraven werden die tot geen religieuze gezindte behoorden of volgens de kerkelijke regels niet in gewijde aarde begraven mochten worden.
 
Op de begraafplaats, met name op het katholieke deel is de lang gangbaar gebleven indeling in begraafklassen herkenbaar. Het klassenstelsel liet het verschil tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige Roermondenaren zelfs in de cultus rond de dood duidelijk tot uitdrukking komen. De eerste klasse was gereserveerd voor ‘eeuwigdurende’ graven. De rijkste Roermondenaren lieten zich hier begraven in graven met monumentale opbouw en in imposante grafkelders. De vierde klasse was bestemd voor het gratis begraven van de armste stadsbewoners.

Meer informatie over dit bijzondere kerkhof is te vinden op de website oudekerkhofroermond.nl.

Praktische informatie

wanneer - zondag 19 maart 2023, van 13.30 tot 16.30 uur

waar - de rondleiding start bij de publieksingang van de begraafplaats. Er is ditmaal geen inleidende presentatie in Cafe Aad Remunj

deelname - gratis 

aanmelden - vooraf aanmelden is niet nodig

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Foto Helian van Lier|DeltaLimburg.nl
080323/HvL

 

Wellicht interessant