img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-11-2023 16:43

Oud-kapelaan Iwan Blaschek (52) van Neer en Roggel overleden

Roggel/Neer/Elsloo - In Stein is op donderdag 16 november oud-kapelaan Iwan Blaschek op 52-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De uitvaart is op donderdag 23 november in de Mariakerk in Elsloo. Daarna wordt hij ter ruste gelegd op de begraafplaats Op de Berg in Elsloo. Kapelaan Blaschek is van 2005 tot 2009 kapelaan geweest in de parochies H. Martinus in Neer en H. Petrus in Roggel.  

img

Drs. Iwan Johannes Maria George  (Iwan) Blaschek werd op 10 juli 1971 geboren in Geleen. Hij werd hij op 9 september 2000 tot diaken gewijd en vervolgens benoemd tot diaken-assistent van de parochies H. Martinus en H. Hart van Jezus in Tegelen. Na zijn priesterwijding op 9 juni 2001 werd hij tot kapelaan van deze parochies benoemd. Met ingang van 15 januari 2003 werd hij benoemd tot assistent van de parochie H. Martinus in Born. Vervolgens werd hij met ingang van 15 juni 2005 benoemd tot kapelaan van de parochies H. Martinus in Neer en H. Petrus in Roggel.

Met ingang van 1 april 2009 kreeg Blascek verlof om een functie als geestelijke verzorger aan te nemen bij Vivre, locatie La Valence in Maastricht. In verband met zijn verslechterde gezondheid werd hij per 16 september 2013 volledig arbeidsongeschikt verklaard. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 23 november om 10.30 uur in de Mariakerk in Elsloo. Daarna wordt hij ter ruste gelegd op de begraafplaats Op de Berg in Elsloo.

Bron Bisdom Roermond/archieffoto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
161123/HvL

Wellicht interessant