img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-12-2018 12:00

Informatieavond over de patrijs in buitengebied Thorn/Wessem

Thorn - De patrijs wordt bedreigd, onder andere door de intensivering van de landbouw en de afname van het aantal landschapskenmerken. Om het uitsterven van de patrijs te voorkomen, wil Stichting IKL samen met de gemeente Maasgouw en de bewoners van het buitengebied maatregelen treffen om het leefgebied te verbeteren. Op 28 november 2018 vond hierover een informatiebijeenkomst plaats in Thorn. 

De patrijs staat centraal voor een biodivers landschap waarin een goede landbouw bedreven kan worden. Mogelijke maatregelen zijn het aanleggen van landschapselementen, patrijzenakkers en bloemrijke randen in overhoeken. De gemeente Maasgouw hanteert al een gewijzigd maaibeheer van de bermen in het buitengebied.

De verschillende mogelijkheden zijn in de presentatie aan de orde geweest en vooral is er besproken dat het voor iedereen maatwerk is binnen zijn eigen situatie.  

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel de patrijs steunen, dan kunt u contact opnemen met de Stg. IKL via ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van Patrijzenproject Thorn.

Foto's: Stichting IKL / Frans van Ool

Tags
Wellicht interessant