img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-7-2019 12:00

Café-restaurant De Tump uitgebreid met hotelvoorziening

Heythuysen - Het college van de gemeente Leudal heeft op 9 juli 2019 besloten in principe medewerking te verlening aan de uitbreiding van het bestaande café-restaurant De Tump in Heythuysen met een hotelvoorziening van 11 hotelkamers. Wel worden enkele voorwaarden gesteld.

Het college ziet de te realiseren hotelvoorziening als een welkome aanvulling op het beperkte aanbod aan hotelvoorzieningen binnen de gemeente op het gebied van toerisme en recreatie.

Het plan voor café-restaurant De Tump bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het bestaande gebouw aan de zijde van de Kloosterstraat. Hierin zijn 11 hotelkamers gepland. Aan de achterzijde zijn uitsluitend gemeenschappelijke voorzieningen gepland, zoals gangen, bergingen en trapportalen.

De hotelvoorziening krijgt ook een eigen entree vanaf de Kloosterstraat. Voor horecavoorzieningen zijn de hotelgasten aangewezen op het bestaande café/restaurant. Dit is via de achtergelegen binnenplaats rechtstreeks bereikbaar voor de hotelgasten.

Aan het verlenen van medewerking heeft het college wel een aantal voorwaarden verbonden, namelijk:

1. Bij de definitieve aanvraag dient een onderbouwing te worden aangeleverd, waarin de haalbaarheid van het initiatief wordt aangetoond. Deze wordt ook nog met omringende gemeenten afgestemd.

2. Het college verwacht dat de ondernemer in gesprek gaat met omwonenden en hen informeert over de plannen en daarbij inventariseert of er draagvlak is. Een verslag daarvan moet worden toegevoegd aan de onderbouwing van de aanvraag.

Het realiseren van de gewenste hotelvoorziening is binnen het bestaande bestemmingsplan niet mogelijk. Het kan wel door toepassing van de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’.  

Foto: Andreas Lischka

Wellicht interessant