img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-8-2019 01:05

2e Meedenksessie duurzame energie in Leudal

Neer - In de visie Duurzaam Leudal 2030 is het zelf produceren van energie één van de speerpunten en dit betekent dat in de gemeente Leudal ook zon- en windenergie wordt opgewekt. Op donderdag 12 september 2019 organiseert de gemeente de 2e meedenksessie over duurzame energie. Alle inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Leudal kunnen deelnemen en meedenken.

Het is al jaren bekend dat de voorraden opraken en dat een klimaatverandering gaande is. In de toekomst zal minder energie worden gebruikt, maar is het ook nodig dat energie zelf op een duurzame manier wordt opgewekt.

Waar windmolens en zonneweiden komen, is nog onbekend. De gemeente Leudal vindt het belangrijk met inwoners van Leudal in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden bij de ontwikkeling van zon- en windenergie. 

Op 4 april 2019 is een snelcursus duurzame energie gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd om mee te denken over duurzame energie. Ook met de gemeenteraad van Leudal is een dergelijke meedenksessie gehouden. De resultaten van deze sessies zijn nu uitgewerkt in een zogenaamd Beleidskader grootschalige energieopwekking. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren het landschap van Leudal, de maatschappelijke meerwaarde en de winst voor de omgeving van grootschalige energieopwekking. 

Op 12 september 2019 wordt dit beleidskader toegelicht en kunt u hierop reageren. Na de verwerking van de reacties wordt het beleidskader aan de gemeenteraad voorgelegd.

Locatie: Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2, Neer

Datum en tijd: donderdag 12 september 2019, om 19 uur. 

Aanmelden kan per e-mail via r.wilms@leudal.nl. Als u verhinderd bent op 12 september 2019, maar wel op de hoogte wilt blijven kunt u dat via hetzelfde e-mailadres aangeven. 


Tags
Wellicht interessant