img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-11-2019 01:09

Informatiebijeenkomst - Droogte en waterbeschikbaarheid 2020

Heythuysen - Op donderdag 28 november 2019 organiseert Waterschap Limburg in De Bombardon in Heythuysen een bijeenkomsten voor de land- en tuinbouw over het thema droogte in relatie tot waterbeschikbaarheid. Er is plaats voor 150-200 personen. 

Door de klimaatverandering hebben we snikhete zomers, periodes van hevige regenval en tegelijkertijd lange periodes van droogte. Voor het derde jaar op rij kennen we lange droge periodes, waardoor het grondwaterpeil in Limburg, maar ook in de rest van Nederland op de zandgronden, ernstig is gezakt.
 
Waterschap Limburg kijkt op deze informatiebijeenkomst naar de stand van zaken nu en kijkt uiteraard vooruit naar de maatregelen die Waterschap Limburg gaat nemen. Ook de LLTB neemt deel aan het programma van deze avonden, LLTB-bestuurder Peter van Dijk zal spreken over het thema droogte en droogtemaatregelen vanuit de land- en tuinbouw.

Har Frenken (bestuurder Waterschap Limburg): “Water is in deze tijd van klimaatverandering geen vanzelfsprekendheid meer. We zijn er allemaal van afhankelijk, maar we moeten constateren dat de waterbeschikbaarheid mede door de ernstig gezakte grondwaterpeilen in gevaar komt. We willen tijdens de informatiebijeenkomsten stil staan bij het gezamenlijk belang van het hebben van voldoende grond- en oppervlaktewater.”

Locatie: De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen

Datum en tijd: donderdag 28 november 2019, van 19.30 tot 21.30 uur (zaal 19 uur open)

Aanmelden kan via deze link

Wellicht interessant