img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-11-2019 04:41

Oplevering 14 duurzame nieuwbouwwoningen in Heythuysen

Heythuysen - Op woensdag 27 november 2019 zijn 14 zeer duurzame nieuwbouwwoningen van Wonen Limburg in Heythuysen op feestelijke wijze opgeleverd, gevolgd door een buurtfeest met de nieuwe bewoners, buurtbewoners en medewerkers van de bouwers, gemeente en corporatie. De nieuwbouw is het sluitstuk van de ontwikkeling van het gebied Aan de Kreppel.

De 14 levensloop bestendige conceptwoningen van Fijn Wonen (Van Wijnen) voldoen aan de hoge duurzaamheidsstandaard die de wooncorporatie stelt: "De woningen zijn gasloos, uitgerust met hoogwaardige, technische installaties en zorgen er samen met de 24 zonnepanelen op het dak voor, dat de woning zelf bijna geheel in de energiebehoefte van de bewoners kan voorzien. Dat is niet alleen gunstig voor het klimaat, ook merken de bewoners dat in hun portemonnee. Zo gaan duurzaamheid én betaalbaarheid voor onze bewoners hand in hand", aldus Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg.

Deze 14 woningen, die door de indeling geschikt zijn voor jongeren, ouderen en gezinnen, vormen een mooie aanvulling op de woningvoorraad van groeikern Heythuysen.

Wethouder Arno Walraven: “Er is behoefte aan duurzame woningbouw voor jong en oud. Deze 14 levensloopbestendige woningen van Fijn Wonen voldoen aan deze wens. Mooi om te zien dat we hier nu al op in kunnen spelen. Hopelijk kunnen we naar de toekomst toe nog meer duurzame woningen bouwen of woningen verduurzamen.”

Foto's: Wonen Limburg
 
 

Wellicht interessant