img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-2-2020 04:20

Gemeente Leudal verkoopt vier gebouwen voor herontwikkeling

De gemeente Leudal heeft een aantal gebouwen in eigendom, die door de jaren heen hun functie hebben verloren. De gemeente gaat deze gebouwen verkopen, waarbij de maatschappelijke meerwaarde soms belangrijker is dan de hoogste bieder. Er wordt een start gemaakt met vier locaties: in Heythuysen, Haelen en Hunsel. De gemeente is nu op zoek naar initiatiefnemers en ondernemers die willen investeren.

Het betreft de voormalige Rabobank te Heythuysen, de voormalige gemeentehuizen te Haelen en Hunsel de voormalige boerderij Bruggerhof in Hunsel. De gemeente heeft zelf geen bestemming meer voor deze panden en ook het onderhoud ervan kost geld.

Wethouder Stan Backus: “De vier locaties worden voor een periode opengesteld voor verkoop, daarbij hopen we op veel initiatieven. We geloven dat vastgoed door herontwikkeling op innovatie wijze een bijdrage kan leveren aan de levendigheid in een kern. We hopen op initiatiefnemers, die daar goed over nadenken en met initiatieven komen om de panden de aandacht te geven, die ze nodig hebben. We kiezen er bewust voor niet enkel groot belang te hechten aan de verkoopprijs, maar vooral de maatschappelijke meerwaarde als belangrijke factor. Dit met het uiteindelijk doel er nieuw leven in te blazen.”

Het College van de gemeente Leudal is op zoek naar initiatiefnemers en/of ondernemers, die bereid zijn te investeren. Ze worden uitgenodigd met plannen te komen voor herontwikkeling met een maatschappelijke bijdrage.

De verwachting is dat de mogelijkheid van indienen van een plan vanaf maart 2020 wordt opengesteld. Het streven is de panden zo spoedig mogelijk te verkopen, zodat ontwikkelingen snel merkbaar en zichtbaar worden in de samenleving. Eind januari is het voorstel voor de verkoop besproken in de Commissie Bestuur en Middelen. Op 11 februari 2020 komt het in de gemeenteraad.

Foto: DeltaLimburg.nl (voormalige Rabobank in Heythuysen)

Tags
Wellicht interessant