img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-3-2020 11:00

Persoonlijke boodschap burgemeester Strous van Maasgouw

Maasbracht - De burgemeester van de gemeente Maasgouw spreekt de inwoners van de gemeente Maasgouw persoonlijk toe in deze tijd waarin iedereen te maken heeft met vergaande maatregelen om het coronavirus in te dammen. De integrale tekst van zijn boodschap kunt u hieronder lezen:

img

Beste burgers van Maasgouw, goedendag

Samen maken we Maasgouw zeggen we vaak tegen elkaar. Voor mij persoonlijk heeft deze spreuk grote betekenis. Het staat voor mij voor ‘saamhorigheid’ en ‘zaken voor elkaar krijgen’. Kwaliteiten die Maasgouw typeren en in deze tijd heel hard nodig zijn om samen het Corona virus, de pandemie, het hoofd te bieden.

Ik leef mee met de mensen, hun families en dierbaren die door het COVID-19 virus direct of indirect zijn geraakt. De verwachting is dat het Corona virus ons voorlopig nog in de greep houdt. Zowel landelijk, regionaal en dus ook hier in Maasgouw kan het aantal besmettingen flink oplopen.Maasgouw kent een cultuur waarbij we elkaar graag ontmoeten, samen zijn. Zo ontmoeten we elkaar in de kerk, op het sportveld, in het verenigingsleven of bij een van onze vele evenementen.

‘’Samen’’ zit ‘m voor ons vaak ook in de kleine dingen. Even samen ‘een tas koffie drinken’, een pilsje pakken op het terras, of eenvoudigweg even bij elkaar binnenlopen. Nu moeten we voorlopig dat soort dagelijkse dingen missen.

Als gemeente Maasgouw  worden we daarom niet alleen door het virus zelf maar ook in onze manier van leven flink geraakt. En dat doet pijn. En toch merk ik op dat er een sterke behoefte en verlangen is om elkaar nu warm te bejegenen. Doordat we afstand moeten nemen, is het niet altijd gemakkelijk om elkaar warm te benaderen.

Maar laten we vooral ook kijken wat wel kan. Een praatje met de buurman op het balkon of over de heg, een briefje of mooie tekening in de bus van een alleenstaande oudere. Of wellicht is het mogelijk, als u toch in de supermarkt bent, om gelijk even een boodschap mee te nemen voor de hulpbehoevende ander. We kunnen zeer nabij zijn. Ook als we genoodzaakt zijn gepaste afstand te houden.

Zoals het RIVM en de Veiligheidsregio Limburg Noord aangeven, is het besmettingsgevaar het grootst via persoonlijke nabijheid. Een van de maatregelen is dan ook om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en lijflijk contact te mijden.

Hou vol en help uw medemens waar dat kan en verantwoord is. Mijn appèl is dan ook: Kijk om u heen en kijk wat u kunt doen voor de ander. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij samen deze crisis aankunnen! Het vraagt om inzet van elke burger, iedere ondernemer en instantie. Dus van u, van mijn collega-bestuurders, onze gemeenteraad én van mij.

Om de verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan, heeft de gemeente Maasgouw de dienstverlening aan de burgers aangepast. Dit houdt in dat:- De gemeentelijke publieksbalies iedere werkdag alleen op afspraak zijn geopend van 09.00 tot 12.00 uur- Daarnaast vervalt de avondopenstelling in ieder geval tot en met 6 april.- De overleggen met externe partijen op het gemeentehuis worden verzet of telefonisch of  per mail afgehandeld.Maatregelen die hard nodig zijn om u en onze medewerkers te beschermen tegen de verdere verspreiding van het virus.

Ik druk u op het hart om de maatregelen te volgen en hiernaar te blijven handelen. Maar ik zie dat u hier al massaal gehoor en invulling aan geeft. Fijn, bedankt! Houd vol, ook de komende weken! Namens het college laat ik u weten dat wij meeleven met onze zelfstandige werkgevers, groot en klein, die door de maatregelen plotseling niet meer kunnen ondernemen zoals ze gewend waren.

Graag spreek ik ook mijn enorme waardering uit voor alle mensen die zich elke dag inzetten om onze gezondheid en veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Bijzondere dank gaat uit naar alle mensen die actief zijn in de zorg. Maar ook politie, het onderwijs, de brandweer en vele anderen die actief zijn in de vitale beroepsgroepen. Namens alle inwoners van Maasgouw, heel hartelijk dank!

Nogmaals, alleen samen kunnen we deze crisis bezweren. Ondanks de afstand die we noodgedwongen tot elkaar moeten bewaren, moeten we er alles aan doen om dicht bij elkaar te blijven. Juist nu!  

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar! Dank u wel!

Burgemeester Stef Strous

Foto: Leon van Lier 

Wellicht interessant