img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-1-2023 11:15

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Strous van Maasgouw

Maasbracht - 4 januari 2023 - Op dinsdagavond 3 januari vond in ZC De Spil de Nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Maasgouw. Burgemeester Strous heeft tijdens deze bijeenkomst een toespraak gehouden. Hieronder de integrale tekst van zijn nieuwjaarsboodschap, waarin hij ingaat op de toekomst van de gemeente Maasgouw én zijn eigen toekomst, want in juni 2023 neemt hij na 13,5 jaar afscheid van zijn gemeente. 

img

"Beste aanwezigen,

Goedenavond, fijn dat u er bent, op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Vandaag wil ik het met u hebben over de toekomst van Maasgouw en een beetje over mijn eigen toekomst.

Twee jaar lang was er geen nieuwjaarsbijeenkomst, ook niet bij de provincie. Wij waren er gisteren als college en dan spreek je weer mensen die je soms twee jaar niet gezien hebt. Dat geldt misschien ook voor u. Sommige mensen komen elkaar vaak tegen, andere voorzichtigheidshalve nog niet. Als ik zo rondkijk, zie ik in de zaal een brede afspiegeling van onze gemeente! Hieruit blijkt dat uw betrokkenheid bij Maasgouw groot is. Ook na 2 jaar corona.

Dat doet mij, en ik weet zeker ook de wethouders, goed. Het aantal inwoners is voor het vierde jaar op rij gestegen. Geen krimp, maar een toename van 270, weer ruim boven de 24.300 inwoners. Dat betekent dat mensen hier graag wonen. Er zijn veel nieuwe huizen gebouwd en daar wonen mensen van buiten en binnen de gemeente. Ik roep alle nieuwkomers op om actief te worden in de buurt of bij een vereniging. Ruim honderdtwintig inwoners wonen hier nu tijdelijk. Dit is een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Wij zijn blij dat we een aantal Oekraïners veiligheid kunnen bieden. Velen zijn aan het werk en de kinderen gaan naar school. We voldoen ruim aan onze plicht om statushouders te huisvesten. We zoeken daarnaast naar mogelijkheden om asielzoekers een plek te geven. Niet alleen als een maatschappelijke opgave, maar ook als mogelijkheid om nieuwe arbeidskrachten voor onze bedrijven te krijgen.

Er zijn veel inwoners en ondernemers die zich zorgen maken over het klimaat en de voortdurende hoge energierekeningen. Daar waar we dat als gemeente kunnen, proberen we die zorgen te verlichten. We verstrekken toeslagen en steunen acties die zijn gericht op de verduurzaming van huizen en bedrijven. Wereldwijd ligt er een grote opgave om te werken aan het klimaat, aan duurzaamheid, aan de zogenaamde Global Goals. Maasgouw heeft zich al eerder aan deze duurzaamheidsdoelen verbonden. En zowel de gemeenteraad als de kinderraad maken zich hier hard voor. We werken mee aan enkele grootschalige projecten op het gebied van duurzaamheid.

Ik noem drie voorbeelden:

• Maasgouw als energieknooppunt. Door de aanwezigheid van de Clauscentrale en het hoogspanningsstation van Tennet beschikt Maasgouw over een van de grootste energieknooppunten van Nederland. Daarmee vervult dit gebied een sleutelrol bij de zogenaamde nationale energietransitie.

• Ook interessant: Maasgouw als krachtige, groene klimaatbuffer. We werken met het Rijk en het Waterschap aan het klimaatbestendig maken van Maasgouw en de rest van Limburg. In Heel en Beegden is dat al zichtbaar geworden door de aanleg van het retentiebekken en de dijkversterkingen. Het gebied is voor altijd klaar. In de komende jaren volgen grote projecten in Thorn en Wessem. Daardoor gaat de gemeente Maasgouw steeds meer functioneren als een krachtige, groene klimaatbuffer met veel natuur die ons beschermt tegen wateroverlast, droogte en hitte.

• Als derde toekomstproject noem ik de duurzame ontwikkeling van het havengebied en de binnenvaart. Op dit moment wordt onderzocht of in Maasbracht een zogenaamd Clean Energy Hub kan worden aangelegd, een tankstation met duurzame brandstoffen voor de scheepvaart. Daarnaast wordt ook de scheepswerf vernieuwd en uitgebreid, zodat die de binnenvaartschepen van nieuwe motoren kan gaan voorzien. Dit havengebied kan zo een cruciale functie voor de verduurzaming van de binnenvaart in Nederland krijgen.

Dus, u bent zelf thuis allemaal bezig om iets te doen aan energiebesparing; als gemeente zijn wij druk om landelijk het verschil te maken.

Iedereen heeft het over de problemen die de laatste jaren spelen: corona, inflatie, prijsstijgingen, stikstofcrisis, asielproblematiek en het klimaat. Soms voelt het misschien alsof er nergens meer hoop uit te putten is. Maar ik denk het wel.

Ik noem enkele perspectiefvolle voorbeelden:

• Ik put hoop uit de Europese Unie. Waar voor enkele jaren de Europese Unie als een kostenpost en bemoeial werd gezien, is deze nu eensgezind tegen de Russische agressor in Oekraïne. Ook op ander vlakken doet de EU het goed, onder aanvoering van voorzitter Von der Leyen.

• Ik put hoop uit Den Haag, het Kabinet en de Tweede Kamer. Het minimumloon en de uitkeringen gaan flink omhoog, het pensioenstelsel is aangepast, de woningbouw wordt weer landelijk aangestuurd en de boeren worden royaal uitgekocht voor herstel van de natuur.

• Ik put hoop uit onze eigen gemeente. We halen veel buiten het gemeentehuis op; we luisteren goed naar wat verenigingen, burgers en bedrijven willen; we zijn dienstbaar. Ik ben trots op onze medewerkers, die betrokken zijn en met enthousiasme hun werk doen; gestimuleerd door de gemeenteraad die richting geeft en het college van B&W dat beleid voorbereidt en uitvoert. Eind deze maand ontvangt u het burgerjaarverslag, waarin wij u laten zien wat we het afgelopen jaar deden en waar we mee bezig zijn.

• Ik put hoop uit u, uit ons allemaal. Ik zie gemeenschapszin, medemenselijkheid en inwoners die meepraten en meedoen. Eigen toekomst Ik spiegelde u enkele positieve zaken die in Maasgouw in de nabije toekomst gaan spelen. En over de positieve kijk die ik heb op de toekomst, zonder naïef te zijn.

Nu sta ik nog even stil bij mijn eigen toekomst. Op 10 februari 2010 begon ik als uw burgemeester en eind juni stop ik na bijna 13,5 jaar. Tot die tijd blijf ik me alle dagen inzetten voor het welzijn van ons allen.

Ik doe werkzaamheden, die u misschien niet zo opmerkt: Ik ben bezig met veiligheid, geef leiding aan de collegevergadering, zit de raadsvergadering voor, heb oog voor ons personeel, zie toe op de bedrijfsvoering, bevorder de dienstverlening, ben scherp op de communicatie en voorlichting aan u en vertegenwoordig de gemeente op verschillende plaatsen.

Waar ik daarnaast zelf veel belang aan hecht is de ontmoeting met u als inwoner, als lid van een vereniging, of u als ondernemer. Op tal van momenten kwamen we elkaar tegen en wil ik u ook het komende half jaar blijven tegenkomen. Ik roep u op om mij, of ook de wethouders, uit te nodigen bij u thuis, bij uw vereniging of bij uw bedrijf en nog eens te laten ervaren wat u bezighoudt. En waar wij een rol kunnen spelen. Graag kom ik, op uw uitnodiging naar een receptie, de open inloop, een jaarvergadering of de presentatie van een nieuw product, of een jubileum. Ik doe dit altijd met veel plezier en heb me altijd welkom gevoeld. Dus voel u vrij om mij uit te nodigen. Om ons uit te nodigen.

Ik stop nog lang niet, ga door tot het einde, omdat ik trots ben op wat wij als inwoners van de gemeente Maasgouw samen meemaken en presteren.

Tot slot wens ik u toe: Een gezond, perspectiefvol en gelukkig 2023, in ons en voor altijd ook mijn mooie Maasgouw!

Burgemeester Stef Strous"

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl/inzetfoto gemeente Maasgouw
040123/HvL

Wellicht interessant