img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-3-2020 12:23

Campings mogen open, mits...

Het campingseizoen 2020 is aangebroken, maar is dit jaar door de coronacrisis wel gebonden aan een aantal regels. De campings mogen open, mits de regels van de Rijksoverheid worden nageleefd. Als dit niet het geval is, dan kan de voorzitter van een Veiligheidsregio besluiten om die camping voor publiek te sluiten.

De maatregel van de Rijksoverheid luidt als volgt: ‘locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren’.

Concreet betekent dit dat de campinghouders ervoor moeten zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook moeten zij de overige geldende hygiënemaatregelen hebben getroffen.

Is er horeca op de camping aanwezig? Dan gelden hiervoor de regels zoals die gelden voor alle horecagelegenheden. Alleen afhalen is toegestaan.  


Wellicht interessant