img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-4-2020 10:54

Groen licht voor Windpark de Kookepan in Leudal

Neer - Op woensdag 8 april 2020 heeft Leudal Energie groen licht gekregen van de Raad van State voor de omgevingsvergunning van ‘Burger Windpark De Kookepan’ in Leudal nabij het afwateringskanaal bij Neer. Begin 2021 worden de 3 windmolens aangevoerd en opgebouwd. 

img

Op 7 februari 2020 ondertekende Leudal Energie al een (voorlopig) contract voor de levering van drie E138 windmolens van de Duitse leverancier Enercon, die eerder ook al vijf windmolens voor Windpark Neer leverde. Leudal Energie is verheugd dat de aanleg van Windpark de Kookepan van start kan!

Het is de wens van Leudal Energie, dat de financiering van Windpark De Kookepan nog voor de zomer rondgemaakt wordt. Dit zodat leden van Leudal Energie kunnen gaan investeren in duurzame energieopwekking. Daarnaast wil Leudal Energie in het laatste kwartaal van dit jaar met de wegen, kraanplaatsen en funderingen starten. Begin 2021 worden de 3 windmolens aangevoerd en opgebouwd. Dat betekent dat in het tweede kwartaal van 2021 de stroomproductie al van start kan.

Voorzitter Joost van Beek van Leudal Energie: “Het bijzondere aan dit proces van Windpark de Kookepan is dat door de keuze voor deze windmolens goede afstemming mogelijk is met eenzelfde project in de gemeente Peel en Maas, waar Windpark Egchelse Heide met vijf windmolens wordt gebouwd. Bij de bouw van dit windpark worden namelijk hetzelfde merk en type windmolens gebruikt”.

De in totaal acht windmolens kunnen dan ook opeenvolgend gebouwd worden. De leden zullen worden geïnformeerd tijdens de ALV op 19 mei 2020. Vanwege de coronacrisis zal deze vergadering mogelijk op een andere wijze plaatsvinden. Uiteraard worden ook de omwonenden en grondeigenaren tijdig geïnformeerd.

Op 14 januari 2020 vond de zitting over Windpark de Kookepan bij de Raad van State plaats. Twee bezwaarmakers uit de omgeving gingen in hoger beroep na de eerdere uitspraak van de rechter in Roermond. De hoogste bestuursrechter wees de bezwaren af en stelde de gemeente in haar gelijk.

Joost van Beek: “We hebben de procedure zorgvuldig doorlopen. Tevens hebben we een rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid toegepast. Ook het slagschaduwonderzoek, een beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hebben bijgedragen aan deze zorgvuldigheid. De rechter was dan ook van mening dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, evenals dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.”

Foto: Leon van Lier

 

Tags
Wellicht interessant