img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-1-2023 13:56

Geluidsonderzoek windmolens Kookepan in Neer

Neer - 25 januari 2023 - De gemeente Leudal laat een geluidsonderzoek doen naar aanleiding van een tiental meldingen van omwonenden van windpark de Kookepan bij Neer. Het gespecialiseerde geluidsbureau gaat bij alledrie de windmolens metingen verrichten. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met de betrokkenen en waar mogelijk worden eventueel gestelde voorschriften naar aanleiding van dit onderzoek, overgenomen.

img

Dit windpark is ontwikkeld ten noordwesten van Neer in het gebied genaamd de Kookepan. 

Wethouder Michel Graef: “Sinds dat de windmolens in werking zijn hebben we als gemeente een tiental meldingen, veelal van akoestische aard ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben we een geluidsbureau ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in het geluid op het gebied van windmolens. Dit bureau gaat toetsen of de windmolens voldoen aan de geluidsvoorschriften Lden en Lnight die in de vergunning/activiteitenbesluit zijn opgenomen." 

Over het onderzoek

Het geluidsbureau gaat bij alledrie de windmolens metingen verrichten. Zodra de weersomstandigheden het toelaten (voldoende wind, geen vorst en droog) kunnen de metingen uitgevoerd worden. Tijdens deze metingen wordt het geluid gemeten dat voor ieder mens hoorbaar is. Dit zijn zowel hoge als lage frequenties. Deze hoorbare tonen worden visueel gemaakt in het gemeten geluid.

De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met de betrokkenen. Tevens worden, daar waar mogelijk, eventueel gestelde voorschriften, naar aanleiding van dit onderzoek overgenomen.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
250123/HvL

Wellicht interessant