img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-10-2020 04:05

Leudal Energie kiest voor verplaatsen eikenbomen in plaats van ruimen

Neer - 16 oktober 2020 - Op dit moment wordt windpark De Kookepan in Neer gebouwd: drie windmolens met een hoogte van 200 meter. Om onderdelen aan te kunnen voeren, zouden 24 eikenbomen moeten worden geruimd. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat Energiecoöperatie Leudal Energie de bomen echter niet kappen maar verplaatsen. Boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien zal de verhuizing van de waardevolle bomen op zich nemen.

Boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien heeft de bomen voorbereid, o.a. door het aanbrengen van extra voeding nabij de stam en een jaar lang water geven op de geschikte momenten (vooral in de zomer).

Op 15 oktober zijn de eerste 2 bomen uitgegraven. Gebleken is namelijk dat voor de aanvoer van de hei-installatie meer ruimte nodig is dan eerder voorzien. Daarom zijn alvast 2 bomen uitgegraven en op ‘depot gezet’ in het gebied zelf. Later worden ze dan tegelijk met de andere 22 bomen naar de definitieve plaats gebracht. Julien geeft aan dat de kans op overleven van deze twee bomen wel wat kleiner is dan van de anderen, die pas uitgegraven worden als alle bladeren van de bomen zijn.

Waarde van de bomen

De Stichting Groen Weert, die samen werkt met de Bomenstichting Nederland, heeft op verzoek een berekening gemaakt van de meerwaarde van het verplaatsen van de bomen, in plaats van het kappen. In geld (vervangingswaarde en vermeden kosten), maar ook in milieueffecten, bijvoorbeeld CO2besparing, koelvermogen en filterwerking luchtverontreiniging.

Deze cijfers worden momenteel nog herbekeken, maar als indicatie : de vervangingswaarde is meer dan €40.000, de jaarlijkse CO2 besparing ruim 250 kilogram en door de bomen wordt een koeling veroorzaakt van tussen 20 en 40 irco’s. Tenslotte mag niet vergeten worden welke waarde de zomereik heeft voor de biodiversiteit: er zijn meer dan 400 insectensoorten afhankelijk van deze bomen.

Foto's Leon van Lier 

Tags
Wellicht interessant