img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-9-2021 16:30

Besloten viering afronding Maaswerken in Neer

Neer - 23 september 2021 - Eind 2020 bereikten de gemeente Leudal, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg een mijlpaal. Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer waren alle dijkversterkingen Maaswerken binnen de afgesproken tijd gereed. Deze mijlpaal wordt in besloten kring in Neer, in aanwezigheid van de direct omwonenden, gevierd op dinsdag 28 september.  

img

In 2010 maakten de toenmalige waterschappen in Limburg en Rijkswaterstaat een afspraak over bescherming tegen hoogwater: eind 2020 moesten de meeste bewoners en bedrijven beschermd zijn tegen een hoeveelheid hoogwater, volgens de destijds geldende wettelijke norm. De afspraak is een onderdeel van project Maaswerken.

Project Maaswerken omvat 18 dijkversterkingen langs de Maas, in 13 gemeenten, tussen Mook en Maastricht, waar de waterschappen (nu Waterschap Limburg) sinds 2010 aan gewerkt hebben.

Neer had het laatste dijktraject dat onder dit project valt. Met als onderdeel een stuk glazen kering als kers op de taart, werden ook deze laatste 2,5 kilometer aan dijkversterking van dit project aangepakt. De kering is inmiddels hoogwaterveilig en gereed.  

Foto Leon van Lier (dijkversterking in Neer)
230921/HvL

Wellicht interessant