img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-1-2020 02:55

Informatie-avond dijkversterkingsproject en herinrichting Hanssum in Neer

Neer - Op dinsdag 28 januari 2020 organiseert Waterschap Limburg in Neer een informatiebijeenkomst waar belangstellenden de plannen kunnen inzien met betrekking tot het dijkversterkingsproject én de herinrichting van Hanssum in Neer. Deze twee projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Iedereen is van harte welkom!

Na een korte presentatie kunnen de bewoners en andere geïnteresseerden aan een viertal tafels informatie ophalen over de werkzaamheden, de planning en de ontwerpen. Ook de herinrichting van Hanssum komt aan bod, omdat deze werkzaamheden gelijktijdig door de combinatie zullen worden uitgevoerd. 

Vlak voordat de werkzaamheden in Hanssum starten, wordt het werkterrein met hekwerken afgezet zodat de werkzaamheden voor zowel omgeving als de aannemerscombinatie veilig kan worden uitgevoerd. Omdat het havenfront een druk bezochte plek is met een mooi uitzicht, worden doeken voor het voor het bouwhek geplaatst zodat de werkzaamheden afgeschermd zijn voor de omgeving. 

Voorafgaand aan de plaatsing van de glazen kering wordt deze uitvoerig getest zodat de veiligheid ervan is aangetoond. Dit gebeurt met een proefopstelling van de glazen kering bij het waterbouwkundig testcentrum Deltares in Delft. Met de testresultaten wordt vervolgens bij het instituut Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) een advies gevraagd. Bij het behalen van een positief ENW-advies heeft Waterschap Limburg een primeur in handen. 

Locatie:  Gemeenschapshuis de Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer 

Datum en tijd: dinsdag 28 januari 2020 vanaf 19.00 uur  

Foto: Waterschap Limburg (dijkversterkingsproject Neer)

Tags
Wellicht interessant