img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Inloopbijeenkomsten dijkversterkingen in Heel
19-6-2019 12:00

Heel - Waterschap Limburg organiseert twee inloopavonden in Heel inzake het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel, dat op donderdag 20 juni 2019 ter inzage wordt gelegd.  Dan kunt u tot 31 juli 2019 reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook tijdens de twee inloopavonden op 27 juni 2019 en 23 juli 2019 bij CC Don Bosco. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten kan het waterschap de plannen aanpassen. 

Inloopbijeenkomsten dijkversterkingen in Heel
5-6-2019 12:40

Heel - Van 20 juni tot en met 31 juli 2019 wordt het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel met een aantal ontwerp vergunningen ter inzage gelegd. In deze periode kunt u formeel op de stukken reageren met een zienswijze. Er worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd op 27 juni 2019 en 23 juli 2019 om u de gelegenheid te geven vragen te stellen en hulp te krijgen bij het samenstellen van een zienswijze. 

Verhaal achter de dijk in Heel
28-3-2019 16:00

Heel - De dijken rond Heel zijn hoog genoeg en liggen op de juiste plek. Maar als de dijken versterkt worden, houden de inwoners van Heel ook in de toekomst droge voeten. Waterschap Limburg ging om de tafel met bewoners en bedrijven in Heel en kon snel concrete keuzes maken voor het versterken van de dijken. Het concept-inrichtingsplan is nu klaar. Bewoner Angelo van Nies en omgevingsmanager Ralph Gaastra maken een fietstocht in de omgeving en kijken terug op het overlegproces tot nu toe. Kijk naar de videoreportage. 

Nieuwe stap naar sterkere dijk in Heel
13-2-2019 12:01

Heel - Er is een nieuwe stap gezet in de dijkversterking. De komende weken wordt gestart met de gesprekken over eventuele grondaankopen met grondeigenaren langs de dijken. Het gaat om aankoop van grond die permanent nodig is of de huur van tijdelijke grond om de werkzaamheden mogelijk te maken. Ook vinden diverse veldonderzoeken plaats en worden vergunningen aangevraagd. De te versterken dijk in Heel is circa 3,6 kilometer lang. Projectplan WaterwetRein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg: “In een relatief korte periode en volgens een zorgvuldig proces slagen we erin om de ontwerp projectplannen Waterwet op te stellen.” 

Inloopbijeenkomst dijkversterking Thorn - Wessem
2-12-2018 00:00

Thorn - Na de inwonersbijeenkomst georganiseerd door bezorgde inwoners van Thorn en Wessem op 15 november, heeft op 22 november de informatieavond plaatsgevonden die door het Waterschap Limburg zelf is georganiseerd. Onze verslaggever sprak hier uitvoerig met Rein Dupont, Bestuurslid van Waterschap Limburg, over de plannen van het Waterschap en de bezwaren vanuit de inwoners tegen het voornemen om tussen Thorn en Wessem een retentiegebied te realiseren om water op te vangen tijdens hoog water in de Maas.