img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-12-2022 16:30

Reportage oplevering afgeronde dijkversterkingsproject in Heel

Heel - 20 december 2022 - De oplevering en overdracht van het werk van de dijkversterkingen Heel vond op vrijdag 16 december plaats. Om de inwoners van Heel en vooral de aanwonenden van de dijktrajecten te bedanken voor hun geduld en medewerking, organiseerde het waterschap een boottocht in Heel. Zo konden mensen de waterkeringen eens vanaf de Maas zien. DeltaLimburg.nl ging mee en maakte deze reportage:

Wettelijke normen

De dijk in Heel moest worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. De aannemer heeft nog wat laatste werkzaamheden uit te voeren zoals het talud aanwerken en het opruimen van de bouwkeet. De planning is om dit voor de kerstvakantie af te ronden, maar dit hangt af van het weer. Als het te nat is of te hard vriest schuift het door naar volgend jaar. Ook de werkstroken die zijn gehuurd van particulieren zijn of worden weer in de oorspronkelijk staat terug geleverd. 

Het natuurcompensatieplan, de aanplant van bomen en struiken, is nog niet overal uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 wordt dit voltooid. Het waterschap monitort de ontwikkeling van de grasmat op de dijken. 

Hoogwaterbeschermingsplannen

De dijkversterking in Heel is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. 

Foto Ger Peeters|Waterschap Limburg
Reportage Pieter Cornelissen|DeltaLimburg.nl
201222/HvL

Wellicht interessant