img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-4-2021 12:13

Dijkversterking Heel - digitale informatieavond over werk aannemer

Heel - 26 april 2021 - Waterschap Limburg organiseert op 10 mei een digitale informatieavond over het werk van de aannemer, combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. De aannemer wil graag kennis maken met personen die geraakt worden door de werkzaamheden of hierin geïnteresseerd zijn, om het werk met de planning van dijkversterking Heel toe te lichten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op maandag 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur. 

img

Planning tijdlijn werkzaamheden

De afgelopen periode heeft het projectteam van Waterschap Limburg kennis gemaakt met de aannemer, Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. Kennisoverdracht en afstemming heeft plaatsgevonden en een planning is opgesteld. Duidelijk is dat de aannemer zich in 2021 richt op het uitwerken van het ontwerp voor de dijkversterking en de conditionerende werkzaamheden waaronder onderzoek naar niet gesprongen explosieven, beperkt aanvullend bodemonderzoek, archeologie en kabels en leidingenwerk dat vooruitlopend op de dijkversterking zelf kan worden uitgevoerd. Het werk aan de dijk zelf vindt dan vanaf begin 2022 plaats zodat dit aan het einde van 2022 is afgerond.

Digitale informatieavond

Helaas staan de coronamaatregelen nog geen fysieke bijeenkomsten toe, daarom verzorgt de aannemer in samenwerking met het waterschap een digitale informatieavond. U bent welkom op maandag 10 mei om 19.30 uur, de bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. Aanmelden hiervoor gaat per e-mail via de omgevingsmanager van de aannemer, Femke Verhoeven, fverhoeven@mourik.com. Vermeld uw naam en dat het om dijkversterking Heel gaat, u ontvangt dan de toegangslink voor de digitale bijeenkomst.

Op de hoogte blijven?

De aannemer houdt u graag op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele hinder via de BouwApp. De BouwApp is een mobiele applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet. De BouwApp is geschikt voor smartphones en tablets met Android en iOS en is te vinden in de AppStore of PlayStore onder de naam de BouwApp. Als u in de zoekfunctie “Heel” intypt, vindt u het project. U kunt de locatie toevoegen als favoriet door te klikken op volgen. Wilt u de informatie van de BouwApp liever volgen via de laptop of PC? Dat kan hier! 

Wat gebeurt er nu?

Van april tot en met juni richt de aannemer zich op het opsporen van niet gesprongen explosieven en archeologisch onderzoek. De eerste stap voor het opsporen van explosieven was in april en bestond uit een detectie onderzoek. Met de uitkomsten van deze metingen wordt bepaald op welke locaties vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek voor explosieven bestaat uit het benaderen (=opgraven) van het mogelijk explosief. Wanneer een echt explosief gevonden wordt, dan wordt dit veiliggesteld en vervolgens op veilige wijze onschadelijk gemaakt. Nadat dit onderzoek is afgerond, wordt het gebied vrijgegeven oftewel het gebied is veilig om in te werken. 

Het archeologisch onderzoek is ook gestart. De archeoloog onderzoekt eerst het projectgebied met boringen. Die boringen plaatsen ze op de locaties waarvan bekend is dat er mogelijk archeologische resten zitten. Op basis van de resultaten van de boringen schrijft de archeoloog een advies. Hierin staat bijvoorbeeld op welke locaties een archeologische verwachting is en hoe deze locaties het beste onderzocht kunnen worden 

Uw mening telt

Vindt u het leuk om vaker uw mening te geven over de dijkversterking Heel? Meld u dan aan voor ons panel. Als lid van dit panel ontvangt u regelmatig een vragenlijst waarin we u vragen naar uw persoonlijke mening over een onderdeel van de dijkversterking. Uw feedback wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren. Zo werken we samen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Foto: Ger Peeters/Waterschap Limburg (dijkversterking Heel)

Tags
Wellicht interessant