img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-3-2022 10:00

Terugblik op informatieavond dijkversterking Heel

Heel - 5 maart 2022 - Op donderdag 24 februari vond de informatiebijeenkomst over dijkversterking Heel plaats in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel. Op deze avond konden bezoekers vragen stellen en uitleg krijgen over het ontwerp, de planning, hoe om wordt gegaan met bouwkundige vooropnames en monitoring van woningen, wat de archeoloog heeft onderzocht in Heel en de bouwroutes en mogelijke omleidingen voor bijvoorbeeld wandelroutes. Op maandag 7 maart vindt de officiële starthandeling plaats.

Op de diverse tafels lagen voor alle bezoekers hand-outs klaar die mee naar huis mochten. Hierop staat informatie over bepaalde onderwerpen zoals bouwcommunicatie, de vooropnames en de planning. Deze zijn te vinden onder downloads en documenten op de website van Waterschap Limburg.

Ook was er een visualisatie van een aantal locaties te zien. Hierop is te zien hoe deze locatie er nu uit ziet en hoe deze eruit komt te zien na de dijkversterking. Deze visualisaties zijn hier te zien.   

Starthandeling voordat het echte werk begint

Afgelopen jaar hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de dijkversterking in Heel. Een jaar gekenmerkt door kennismaking, onderzoeken in het veld, verleggen van kabels en leidingen, gesprekken over het ontwerp, damwandproeven en als laatste de bomenkap. Aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel start in maart met de grootschalige uitvoeringswerkzaamheden voor beide dijkversterkingen.

Voor dat het zover is, vindt op maandag 7 maart om 12.30 uur de officiële starthandeling plaats bij de bouwkeet, Mgr. Savelbergweg 97 in Heel. Een speciale rol is deze middag weggelegd voor de leerlingen van basisschool Op de Tump in Heel.

Foto's Ger Peeters|Waterschap Limburg 
050322/HvL
 

 

Wellicht interessant