img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-3-2022 20:28

Officiële starthandeling dijkversterkingsproject Heel

Heel - 7 maart 2022 - Op maandagmiddag 7 maart is de officiële starthandeling verricht van het dijkversterkingsproject in Heel. Een speciale rol was hierbij weggelegd voor de leerlingen van SBO Op de Tump in Heel, zij mochten symbolisch de eerste lepel van de hijskraan vullen met zand voor de versterking van de dijken. DeltaLimburg.nl was hierbij aanwezig en maakte de volgende videoreportage. 

Afgelopen jaar hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de dijkversterking in Heel. Een jaar gekenmerkt door kennismaking, onderzoeken in het veld, verleggen van kabels en leidingen, gesprekken over het ontwerp, damwandproeven en als laatste de bomenkap.

Aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel start in maart met de grootschalige uitvoeringswerkzaamheden voor beide dijkversterkingen.

Reportage Pieter Cornelissen
070322/HvL

 

Wellicht interessant