img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-11-2021 16:01

Kapwerkzaamheden dijkversterking Heel van start

Heel - 16 november 2021 - Voor de dijkversterking in Heel wordt er vanaf maandag 22 november gestart met het kappen van bomen en houtopstanden. Een deel van de bomen en planten wordt verwijderd om het werk uit te kunnen voeren. Een ander deel vormt een risico voor de kwaliteit en stabiliteit van de dijk. Voor Kerstmis worden deze werkzaamheden afgerond. Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Maasgouw hebben samen afspraken gemaakt over het compenseren van het gekapte hout.  

img

Wat merkt u ervan?

In Heel worden 192 bomen en circa 7528 m2 aan houtopstanden gekapt. Voor de tijdelijke werkstroken worden 3 bomen en 4330 m2 aan houtopstanden verwijderd. Op sommige locaties worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet, zoals een verkeersregelaar. 

Wat gebeurt er met het gekapte hout?

U kunt als particulier géén aanspraak maken op het hout dat vrijkomt. De opbrengst van de bomen is namelijk voor de bomenrooier. Hierdoor wordt de prijs voor de werkzaamheden lager. De gemeente Maasgouw krijgt, bij wijze van uitzondering, een aantal stammen om speelterreinen af te zetten. Dit is een duurzame inzet.

Hoe wordt het gekapte hout gecompenseerd?

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Maasgouw hebben in goed overleg gekozen voor een gezamenlijke en integrale invulling van de compensatie: 

- herinrichting oever Polderveld - op één gezamenlijke locatie wordt een nieuwe brede oeverzone gecreëerd voor het ontwikkelen van o.a. oeverbeplanting en bomen (zachthout);

- erfbeplantingsplan buurtschap Pol, Koraal en Mgr. Savelbergweg - afstemming met geïnteresseerde bewoners heeft al plaatsgevonden. Wilt u nog meedoen? Stuur dan een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

- aanplant nieuwe bomen nabij FunBeach Panheel - hier worden 318 bomen geplant.

161121/HvL

Wellicht interessant