img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-10-2022 09:15

Videoreportage - Waterschap Limburg: de dijken in Heel en Beesel zijn op sterkte

Beesel/Heel - 24 oktober 2022 - Afgelopen week vierde Waterschap Limburg dat de dijken in Beesel en Heel op sterkte zijn. In Beesel is de dijk verhoogd en in Heel is de dijk verbreed, waardoor het achterland weer veilig is voor hoog water. De komende maanden zal er nog natuurherstel plaatsvinden. DeltaLimburg.nl maakte in samenwerking met Waterschap Limburg deze uitgebreide videoreportage.

Meer informatie

Dijkversterkingsproject Beesel

Dijkversterkingsproject Heel

Foto en videoreportage Pieter Cornelissen|DeltaLimburg.nl
(met gebruik van archiefbeelden van Waterschap Limburg)
241022/HvL

Wellicht interessant