img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-5-2020 11:13

Steuntje in de rug voor vlinders, bijen en insecten in Maasgouw

Maasgouw - 11 mei 2020 - Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland en daar wil de gemeente Maasgouw iets aan doen. De gemeente neemt allerlei maatregelen om vlinders, bijen en andere insecten een steuntje in de rug te geven. Denk hierbij aan een vlinderlint in Maasbracht, kruidenrijke graslanden, gefaseerd maaien van bermen en de aanplant van gemengde lanen.    

img

Vlinderlint Maasbracht
Diverse terreinen in Maasbracht worden al ecologisch beheerd. Voorbeelden zijn de taluds in de haven, het Breerpark en de wadi in Brachterbeek. Nu worden die terreinen me elkaar verbonden. De haven wordt via de Stevensweerterweg verbonden met het Breerpark. Via de Echterstraat wordt een verbinding gelegd met de wadi in Brachterbeek. Zo ontstaat het vlinderlint Maasbracht.

Gemengde lanen
Steeds vaker worden gemengde lanen van inheemse soorten geplant. Voorbeelden zijn de Heerstraat in Beegden, Meers in Thorn, Amalialaan in Maasbracht en Op de Konie in Stevensweert. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot en de kans op plagen zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups verkleind.

Kruidenmengsels
Niet meer alle grasvelden worden ingezaaid met graszaad maar steeds vaker met kruidenmengsels, altijd met inheemse planten van Nederlandse oorsprong.

Bermen worden minder vaak en gefaseerd gemaaid
In het voorjaar wordt alleen de eerste meer van de bermen gemaaid. Greppels en taluds worden in de zomer gemaaid. De rest van de bermen in het najaar. Zo zijn de bermen nooit helemaal kaal en is er altijd ruimte voor bloemen en insecten.

Foto: Kurt Bouda

Tags
Wellicht interessant