img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-7-2020 12:45

Verbetering biodiversiteit Maasgouw - denk je mee?

Maasgouw - 28 juli 2020 - Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Bijen, vlinders en talloze andere diersoorten nemen zowel in aantal als soortenrijkdom af. De gemeente Maasgouw wil dat proces graag keren en organiseert twee informatie-avonden op 8 en 9 september, om samen met jou de mogelijkheden te verkennen om de biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente te vergroten. 

img

Tijdens de informatie-avond worden samen met adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens per kern de mogelijkheden verkend.

De twee avonden hebben elk een gespreksonderwerp.

Dinsdag 8 september: het gebied ten oosten van de Maas;

Woensdag 9 september: het gebied ten westen van de Maas.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de gemeenteloods van Panheel op Sint Antoniusstraat 14. Wil je meedenken? Meld je dan uiterlijk 6 september voor één of beide avonden aan bij John van den Berg via j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl. Als je niet aanwezig kunt zijn, dan kun je suggesties ook mailen naar John van den Berg. 

Ter voorbereiding op de avonden, kun je het concept-rapport hier al inzien.  

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant