img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-6-2020 09:00

Wat kun jij doen vóór en tijdens wateroverlast?

25 juni 2020 - De campagne Wacht Niet Op Water geeft allerlei tips over wat wij zelf kunnen doen voorafgaand aan en tijdens een periode van (mogelijke) wateroverlast als we worden geconfronteerd met zware regenval. Op de website wachtnietopwater.nl vind je veel tips en informatie.  

img

Enkele tips voor maatregelen die je vooraf alvast kunt nemen:
- Zet je auto altijd op de handrem of in een versnelling, dan is de kans kleiner dat deze bij wateroverlast wegdrijft. 
- Zorg dat je dakgoten schoon zijn en dat de regenpijpen niet verstopt zijn. De dakgoot kan verstopt raken door bladeren of ander afval, waardoor het water niet meer wegvloeit. Belangrijk is om minimaal één keer per jaar je dakgoot schoon te maken. 
- Als wateroverlast dreigt, kun je zandzakken plaatsen. Door het plaatsen van zandzakken bij openingen (zoals een deur) maak je een tijdelijke drempel waardoor het water minder snel binnenkomt.  

Enkele tips voor wat te doen tijdens wateroverlast:
- Schakel tijdelijk gas en elektriciteit uit door de hoofdschakelaar in de meterkast om te zetten. Met het uitschakelen van de elektriciteit voorkom je kortsluiting of brand. Draai de hoofdkraan van het gas dicht. Toestromend water kan ervoor zorgen dat de gasleiding breekt of scheurt, met gaslekken tot gevolg.
- Laat je auto staan. Als je door de straat rijdt, kan er namelijk een golfslag ontstaan, waardoor andere mensen wateroverlast en schade ervaren. Bovendien kun je met het wiel van je auto in een put rijden waarvan de putdeksel is weggespoeld.  
- Bel je gemeente bij losliggende putdeksels en verstoppingen van de openbare afwatering. Bij acuut gevaar voor mens en dier: bel 112.

Nog meer tips en aanvullende informatie vind je op de website wachtnietopwater.nl.

Deze campagne is opgezet door de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Waterschap Limburg en is gefinancierd door Waterschap Limburg.

Stockfoto


 

Tags
Wellicht interessant