img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-1-2020 14:30

Campagne ‘Wacht niet op Water’: wat te doen bij (dreigende) wateroverlast?

Regio - Met de nieuwe campagne 'Wacht niet op Water' ondersteunen Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten bij het verstrekken van tips voor maatregelen die Limburgers kunnen nemen bij plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is. 

img

Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden van droogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien. Weet jij welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? 

Het KNMI geeft regelmatig code geel of oranje af voor extreem weer. Bij extreem weer kan wateroverlast tot problemen leiden, maar hoe verminder je de kans daarop?

“Door je auto altijd op de handrem te zetten en je dakgoot regelmatig schoon te maken, kun je veel ellende voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Met een paar simpele handelingen bereik je al resultaat.”   

Eerder riepen het waterschap, provincie Limburg en de Waterpanels Limburg de campagne Waterklaar in het leven. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor maatregelen als het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen.  

Helaas is er niet altijd tijd en ruimte voor langetermijnmaatregelen. De nieuwe campagne 'Wacht niet op Water' geeft concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt. Zo’n website is meer dan welkom. 

Denk je ook aan je buren? Niet iedereen in onze samenleving is online actief of heeft toegang tot apps met meer informatie over het weer. Verder kijken dan je eigen voordeur kan voor anderen van groot belang zijn. Dus waarschuw en help ook je buurtgenoten bij plotselinge wateroverlast. Vooral ouderen die slecht ter been zijn, kunnen jouw hulp goed gebruiken.  

Kijk voor meer tips voor maatregelen die je kunt nemen in geval van plotselinge wateroverlast op www.wachtnietopwater.nl en voor maatregelen die je kunt nemen om jouw eigen omgeving blijvend klimaatbestendig te maken op www.waterklaar.nl
 
 

Wellicht interessant